Todhchaí na nEalaíon sa Ghaeltacht | The Future of Arts in the Gaeltacht

TODHCHAÍ NA nEALAÍON SA GHAELTACHT | THE FUTURE OF ARTS IN THE GAELTACHT

An mbíonn tú ag damhsa, ag scríobh, ag léamh, ag casadh ceoil, ag aisteoireacht, ag péintéireacht, ag amhránaíocht, ag dul chuig ceolchoirmeacha, chuig drámaí...más ea, cuirfear fáilte romhat chuig Cruinniú Poiblí ag 8.30pm Dé Máirt 13 Deireadh Fómhair in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. Beidh Majella Ní Chríocháin, Comhairleoir Ealaíon neamhspleách atá i mbun iniúchta ar na healaíona sa Ghaeltacht sa chathaoir. Is é Ealaín na Gaeltachta Teo., comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon a choimisiúnaigh an iniúchadh seo.
Do you dance, write, read, play music, act, paint, sing, go to concerts, to plays...if so, you are invited to a Public Meeting at 8.30pm Tuesday, 13 October in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead (the meeting will be conducted through Irish but an interpreting service will be available). Majella Ní Chríocháin, an independent Arts Consultant who is carrying out an audit of the arts in the Gaeltacht will chair the meeting. Ealaín na Gaeltachta, a partnership between Údarás na Gaeltachta and the Arts Council, have comissioned this audit.

Majela  Ní Chríocháin                         T: 087 977 6852                              R: majnic@eircom.net