Nocht do Thuairim | Have Your Say

ACHAINÍ AR-LÍNE AG TACÚ LE CAOMHNÚ SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE | PETITION SUPPORTING SCÉIM na bhFOGHLAIMEOIRÍ GAEILGE:

Tá sé molta i dTuairisc an Ghrúpa Speisialta um Líon Fostaithe sa tSeirbhís Phoiblí agus um Chláir Chaiteachais (An Bord Snip Nua) go ndéanfaí díothú ar Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge thar tréimhse dhá bhliain.

Íoctar deontais faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge le teaghlaigh Ghaeltachta a chuireann cóiríocht ar fáil do fhoghlaimeoirí Gaeilge le linn dóíbh bheith ag freastal ar chúrsaí Gaeilge aitheanta. Cuirtear an cúnamh seo ar fáil chun cabhrú le muintir na Gaeltachta foghlaimeoirí Gaeilge a choimead ar íostas ina dtithe cónaithe, mar a mbeidh deis acu teacht isteach ar bhlas agus líofacht nádúrtha na Gaeilge.

Cuireann Coláistí Samhraidh suas le €50m ar fáil d'eacnamaíocht na Gaeltachta, chomh maith le 2,000 poist shealadach agus ar a laghad 60 poist lánaimseartha le linn na bliana.

Is féidir le duine ar bith a bhain taitneamh as tréimhse i gcoláiste Samhraidh sa Ghaeltacht a dtacaíocht a thabhairt dóibh anseo

The recently published Report by the Special Group on Public Numbers and Expenditure Programmes (An Bord Snip Nua), has recommended that the annual funding programme for Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge be eliminated over the next two years.

This scheme funds the bean an tí and is an essential part of the success of the Irish summer colleges. This scheme represents a governmnent investment of €5m per annum in an industry which in turn generrates an estimated €50m per annum for the local economy in Gaeltacht areas and create over 2,000 temporary jobs each summer as well as providing at least 60 people with full-time employment during the year.

Irish summer colleges have been in operation in some of the most severly disadvantaged regions in the country for over 100 years. The implementation of these recommendations would have a severe economic impact on the Gaeltacht community with even greater repercussions in the years to come.

Show your support for Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge here

Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh        T: 091 505 760               R: eolas@concos.ie               I: www.concos.ie
SEIRBHÍSÍ GAEILGE - SUIRBHÉ CUSTAIMÉARA | IRISH LANGUAGE SERVICES - CUSTOMER SURVEY

Táimid ag lorg tuairimí ón bpobal mar gheall ar na seirbhísí teanga a chuirtear agus a chuirfear ar fáil sa Chontae amach anseo. Is féidir an ceistneoir a líonadh isteach ag an nasc seo: Seirbhísí Gaeilge - Suirbhé CustaiméaraComhdháil Náisiúnta na Gaeilge         

We are currently looking for your views on the range of Irish language services provided in the County now, and in the future. Please complete the survey at this link: Irish Language Services - Customer Survey

Oifig na Gaeilge          T: 087 697 2922         R: gaeilge@mayococo.ie         I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/