Lá Náisiúnta Filíochta | National Poetry Day

Lá Náisiúnta Filíochta 2010 Mhaigh Eo - 7 Deireadh Fómhair | All Ireland Poetry Day 2010 - 7 October


Lúcháir mhór atá ar Oifig Ealaíon Mhaigh Eo & Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte a chur roimh Anne Le Marquand Hartigan & John F.Deane a dhéanfaidh léamha ag Leabharlann an Chontae, Caisleán an Bharraigh Déardaoin an 7 Deireadh Fómhair @ 6.30i.n. mar chuid den Lá Náisiúnta Filíochta.

As part of All Ireland Poetry Day,  Mayo Arts Office & Mayo County Library are delighted to present Anne Le Marquand Hartigan & John F.Deane who will give a reading in Mayo County Library, Castlebar on Thursday October 7th @ 6.30pm. Admission Free, All welcome.

John F. Deane, File agus Scríbhneoir Ficsin as Éirinn. 

Rugadh ar Oileán Acla i 1943 é; bhunaigh sé Éigse Éireann – An Cumann Filíochta Náisiúnta – agus The Poetry Ireland Review, 1979; cnuasaigh dá chuid filíochta agus ficsin foilsithe; bhuaigh sé Gradam Filíochta Uí Sheachnasaigh, Gradam Marten Toonder don Litríocht mar aon le duaiseanna ón Iodáil agus ón Rómáin. Toghadh ina Ard-Rúnaí de chuid Acadamh Eorpach na Filíochta i 1996 é. Bhí sé ar ghearrliosta don duais T.S. Eliot agus don The Irish Times Poetry Now Award; bhí sé ina scríbhneoir cónaitheach sa Bhaváir, i Monacó agus i bPáras. Na duanairí is déanaí óna pheann ná “The Instruments of Art”, Carcanet 2005; “In Dogged Loyalty”, aistí ar fhilíocht creidimh, Columba 2006; an saothar ficsin is déanaí uaidh ná “The Heather Fields and Other Stories,” Blackstaff Press 2007. D’fhoilsigh Carcanet a chnuasach filíochta is déanaí i 2008 “A Little Book of Hours”. Tá sé ina bhall d’Aosdána, eagraíocht a bunaíodh in ómós d’ealaíontóirí “whose work had made an outstanding contribution to the arts in Ireland”. I 2007 bhronn Rialtas na Fraince gradam air nuair a rinne siad “Chevalier de l’ordre des arts et des lettres” as. Bhí John ina scoláire ar cuairt ag Leabharlann Burns i gColáiste Boston i 2008.

 John F. Deane

Born Achill Island 1943; founded Poetry Ireland - the National Poetry Society - and The Poetry Ireland Review, 1979; Published several collections of poetry and some fiction; Won the O’Shaughnessy Award for Irish Poetry, the Marten Toonder Award for Literature and poetry prizes from Italy and Romania. Elected Secretary-General of the European Academy of Poetry in 1996. Shortlisted for both the T.S.Eliot prize and The Irish Times Poetry Now Award, won residencies in Bavaria, Monaco and Paris. Latest poetry collection “The Instruments of Art”, Carcanet 2005; “In Dogged Loyalty”, essays on religious poetry, Columba 2006; latest fiction “The Heather Fields and Other Stories,” Blackstaff Press 2007. His latest poetry collection, “A Little Book of Hours”, came from Carcanet in 2008. He is a member of Aosdána, the body established by the Arts Council to honour artists “whose work had made an outstanding contribution to the arts in Ireland”. In 2007 the French Government honoured him by making him “Chevalier de l’ordre des arts et des lettres”. In 2008 John F. Deane was visiting scholar in the Burns Library of Boston College.

Anne Le Marquand Hartigan

Bronnadh duaiseanna go leor ar Anne Le Marquand Hartigan atá ina scríbhneoir filíochta, drámadóir, péintéir, scríbhneoir ghearrfhicsin agus próis. Ar na gradaim a bronnadh uirthi tá The Mobil Prize for Playwriting as ucht a dráma The Secret Game, 1995, agus The Open Poetry Award i Lios Tuathail, 1978 agus go leor eile. Cúig chnuasach filíochta dá cuid a cuireadh i gcló: Nourishment i 2005, Immortal Sins i 1993, Now is a Moveable Feast, dán fada le líníochtaí dá cuid féin i 1991, a foilsíodh ag Salmon. Beaver Row Press i mBaile Átha Cliath a d’fhoilsigh Return Single, 1986, Long Tongue, 1982. Táthar ag súil lena séú cnuasach, To Keep the Light Burning, ó Salmon an samhradh seo. Chuir Salmon a saothar próis, machnamh ar scríbhneoireacht, Clearing the Space, i gcló sa bhliain 1996; aistríodh chun na Spáinnise agus foilsíodh i Meitheamh 2008 é. Fuair péire dá sé cinn de dhrámaí, Beds (1982) agus La Corbiere (1989), a gcéad taibhiú ag Féile Amharclainne Bhaile Átha Cliath.  Rinneadh an chéad taibhiú ar Jersey Lilies ag Amharclann Samuel Becket i mBaile Átha Cliath i 1996. Coimisiúnadh a dráma In Other Worlds ag Ollscoil Ohio Northern. Cuireadh La Corbiere sa leabhar Seen and Heard, plays by six Irish women, curtha in eagar ag Cathy Leeney agus foilsithe ag Carysfort Press, Baile Átha Cliath i 2001. Rinne sí camchuairt léi féin agus le duine eile ag taispeáint a saothair ealaíne in Éirinn agus i Sasana; taispeánadh a cuid ealaíne mar chuid de mhórthaispeántais sa tír seo agus sa Bhreatain. Bronnadh gradaim ar a cuid baitící

Anne Le Marquand Hartigan

Anne Le Marquand Hartigan is an award winning poet, playwright, painter, short fiction, and prose writer, her many awards include; The Mobil Prize for Playwriting for her play The Secret Game, 1995, The Open Poetry Award Listowel, 1978 and many others. She has published five collections of poetry, Nourishment, in 2005, Immortal Sins 1993, Now is a Moveable Feast, her long poem in 1991, with drawings by herself, all published by Salmon. Return Single, 1986, Long Tongue, 1982, published by Beaver Row Press, Dublin.  Her sixth collection To Keep the Light Burning, is due from Salmon this summer. Her book of prose, a meditation on writing, Clearing the Space, was published by Salmon 1996, is presently translated and published this June 2008 in Spanish. Of her six full length plays Beds 1982 and La Corbiere 1989, were premiered at the Dublin Theatre Festival. Jersey Lilies premiered at the Samuel Becket Theatre Dublin 1996. Her play In Other Worlds, was commissioned by Ohio Northern University. La Corbiere is published in Seen and Heard, plays by six Irish women, edited by Cathy Leeney, and published by Carysfort Press, Dublin. 2001. She has had one woman and two person shows of her art in Ireland and England as well as exhibiting in major group shows, here and in the UK and won awards for her work in batik.

Nó gliogáil anseo le fáil amach céard é an dán is fearr le muintir Mhaigh Eo | Or click here find out which is Mayo's Favourite Poem
 Oifig Ealaíon Mhaigh Eo           T: 094 904 7558         R: mayoarts@mayococo.ie