Taispeántais | Exhibitions

TAISPEÁNTAS CONTEMPLATING FLIGHT | CONTEMPLATING FLIGHT EXHIBITION

Beidh an taispeántas Contemplating Flight le Agnes Nyland ó Chaisleán an Bharraigh le feiceáil go dtí 19ú Deireadh Fómhair. Cuirfear fáilte roimh gach éinne.

An exhibition of paintings by Agnes Nyland, titled Contemplating Flight  will be on display until October 19. All are welcome.

Áras Inis Gluaire     T: 097 81079        R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie        I: www.arasinisgluaire.ie
In an attempt to find the right words...
(english version below)

In an attempt to find the right words... is teideal do shaothar ealaíne poiblí nua leis an ealaíontóir James Hayes ag Áras Inis Gluaire, Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo. Seolfar an saothar go hoifigiúil ag imeacht cheiliúrtha Dé hAoine an 22 Deireadh Fómhair ag 1.00 i.n. in Áras Inis Gluaire agus cuirfear fáilte roimh chuile dhuine ann. 

‘In an attempt to find the right words ..’ is teideal don saothar ealaíne seo ina bhfuil breis is 200 peann luaidhe déanta as cré-umha teilgthe atá caite in aghaidh an bhalla (ar nós chlár dairteanna), de réir dealraimh.

Seoladh cuireadh oscailte don phobal ar fad níos luaithe sa bhliain le teacht ar dhaoine a mbeadh dúil acu a bpeann luaidhe féin, a chiallódh rud éigin dóibh, agus a bheadh sásta é a bhronnadh lena theilgeadh i gcré-umha mar chuid den saothar ealaíne sa deireadh thiar thall. Cuireadh fáilte mhór roimh an tionscnamh sa cheantar áit ar bronnadh cuid mhaith pinn luaidhe mar aon le scríbhneoirí, ealaíontóirí agus filí ar fud an chontae a bhronn pinn luaidhe chomh maith. Tig le duine peann luaidhe gambach bronnta ag ailtire an fhoirgnimh, a bharr clúdaithe le téip, a fheiceáil go soiléir ó shiúlán an chéad urlár. Cuid mhaith scéalta mothúchánacha atá taobh thiar de na pinn luaidhe a deonadh sa chaoi is gur iarsmaí daonna iad; beireann siad leo marcanna agus taithí saoil a gcuid úinéirí. Baineadh leas as pinn luaidhe na bpáistí a bhí páirteach sna ceardlanna sa saothar a cruthaíodh. Chuir Hayes ceardlanna líníochta do dhaoine óga ar bun in Iorras a bhain úsáid as teicneolaíocht digiteach. Iarradh ar na rannpháirtithe rian a fhágáil ar an pheann luaidhe lenar scríobh siad agus teilgeadh iad seo i gcré-umha don saothar ealaíne a cruthaíodh.

Cuirfear taispeántas ar siúl sa spás dánlainne ag cur síos ar phróiséas cruthaithe an tsaothair ealaíne, mar aon le roinnt de na scéalta taobh thiar de na pinn luaidhe a deonadh,  ón dáta seolta, an 22 Deireadh Fómhair, go dtí an 10 Samhain. Tabharfaidh an t-ealaíontóir James Hayes léacht ar a chuid ealaíne agus é ag déanamh tagairt dá thionscnamh i mBéal an Mhuirthead. Beidh James agus Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí le Comhairle Contae Mhaigh Eo, ar fáil le ceisteanna a fhreagairt in éis na léachta agus déanfaidh siad turas treoraithe thart ar an taispeántas.

Dúirt an t-ealaíontóir faoin saothar ealaíne, “the tip of the pencil touches the white wall as a pencil would ordinarily touch paper.  The pencils are poised, yet no mark has been made and the pencils remain frozen in this position. By casting multiple pencils in bronze I draw on the wall using the pencils themselves, they form a pattern, or a type of large scale drawing. The pencils undulate across the long horizontal wall in an almost neurotic fashion, coming together in clusters and dispersing again. The work brings together various expressions of creativity, including ideas, written memories and aspirations from a number of participants. The first mark one makes is often made with a pencil.”

Cuirfear tús leis an léacht ag 11.00 a.m. agus an imeacht seolta ag 1.00 i.n.; cead isteach saor in aisce agus fáilte roimh chuile dhuine. Cuirfear sóláistí ar fáil.

In an attempt to find the right words...

In an attempt to find the right words... is a new permanent public art installation by artist James Hayes in Áras Inis Gluaire, Belmullet, Co. Mayo. There will be an official launch event to mark and celebrate the new artwork on Friday, October 22, October at at Áras Inis Gluaire which is open to everyone to attend.

In an attempt to find the right words... consists of over 2,000 bronze cast pencils which appear to have been launched (dart-like) onto the wall.

Earlier in the year there was an open invitation to anyone who wanted their own special pencil, which had some significance to them, to donate it to be cast in bronze and included in the final artwork.  There was a great response, with many local people donating pencils, also several writers, artists and poets from across the country donated their pencils too.  A chunky pencil, the end wrapped with tape, is clearly visible from the first floor mezzanine walkway, which was donated by the architect of the building. Many of the written stories behind the donated pencils are poignant, the objects donated are remnants of past experiences, remembered for their significance, each carrying fingerprints and marks made by their owners. The children’s pencils used during the workshops were also included in the final artwork. Hayes also conducted drawing workshops that utilised digital technology with young people in the Belmullet area. The participants were invited to leave a mark on the pencil they used and these were also cast and included in the final work.

An exhibition documenting the process of creating the artwork, and the stories behind some of the donated pencils, will be exhibited in the gallery space from the launch date, October 22, until November 10.

There will also be an opportunity to attend a talk from the artist on the morning of the launch event at , Friday, October 22, in the auditorium of Áras Inis Gluaire. Artist James Hayes will talk about his art practice, with specific reference to his project in Belmullet. He and Gaynor Seville, Public Art Co-ordinator with Mayo County Council, will be available for a question and answer session after the talk and will also conduct a tour of the exhibition.

The artist said of the artwork, “The tip of the pencil touches the white wall as a pencil would ordinarily touch paper.  The pencils are poised, yet no mark has been made and the pencils remain frozen in this position. By casting multiple pencils in bronze I draw on the wall using the pencils themselves, they form a pattern, or a type of large scale drawing. The pencils undulate across the long horizontal wall in an almost neurotic fashion, coming together in clusters and dispersing again.

The work brings together various expressions of creativity, including ideas, written memories and aspirations from a number of participants. The first mark one makes is often made with a pencil.”

The talk at and launch event at are free and all are welcome to attend. Refreshments will be provided.

Ealaín Phoiblí Mhaigh Eo        T: 094 904 7561        R: gseville@mayococo.ie