Lá Náisiúnta na gCosán | National Trails Day

LÁ NÁISIÚNTA na gCOSÁN - 3 Deireadh Fómhair | NATIONAL TRAILS DAY - 3 October
Beidh gach duine amuigh ar Lúb Siúlóide Oileán Éadaí ar an Domhnach, 3 Deireadh Fómhair. Tosnóigh an siuloid ó eaglais pharóiste Oileán Éadaí ar 2 a cholg. Siúlóid deas ar bhóithre ciúin atá ann & beidh muid ag breathnú ar 12 droichid aolchloch.

Tá an ócáid seo á reáchtáil ag Comhairle Pobail Oileán Éadaí & "Tóchair Valley Ramblers " i gcomhar le Lá Náisiúnta na gCosán.

Oiriúnach do: gach aois grúpa..

Treoracha Speisialta: : Ní mór páistí bheith in Eineach le dhaoine fásta.

Treoracha Ginearálta: Beir bróga siúil oiriúnach, seaicéad ard-infheictheachta ard agus éadaí uiscedhíonacha.

Áit Cruinniúithe : Eaglais Pharóiste Oileán Éadaí

Treoracha: Glac an N5 ó Chaisleán an Bharraigh go Cathair na Mart ar feadh 5 mhíle. Tóg an cas ar dheis ag comharthaí bóthair do Oileán Eadasigh agus lean ar aghaidh go dtí séipéal.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil sonraí Brian Hoban ag 087 9234594

Islandeady Loop Walk will be held on Sunday October 3rd .

Walk will commence from Islandeady Parish church at 2 p.m. This is a nice scenic walk along quite country roads viewing 12 fine cut bridges along route. Duration of walk is approx. 2.5 hours.

This event is being organised jointly by Islandeady Community Council & Tochar Valley Ramblers in conjunction with National Trails Day.

Suitable for: All the family.

Special instructions: Children must be accompanied by adult.

General Instructions: Bring suitable walking shoes, high visibility jacket and rainwear.

Meeting Point: Islandeady Parish church.

How to get there: Take the N5 from Castlebar to Westport for 5 miles. Take the right turn at road signs for Islandeady and continue on to church.

For further details contact Brian Hoban at 087 9234594
TURAS LAE go BAILE CHRUAICH & IORRAS | DAY TOUR TO BALLYCROY & ERRIS

Tá turas lae á eagrú ag Muintir Chathair na Mart go Baile Chruaich agus Iorras, Dé Domhnaigh 3ú Deireadh Fómhair. Lá lán le himeachtaí atá eagraithe acu. Beidh an bus ag fágáil an tOchtagán i gCathair na Mart ag 9.00rn - bí i láthair ag 8.45rn!

 • Labhróidh Deasún Ó Ceallaigh faoi stair Bhaile Uí Fhiacháin - Muintir Uí Dhomhnaill ach go háirithe.
 • Labhróidh Seán Mhicí Ó Gallchóir faoi stair Bhuiríos Umhaill.
 • Cuairt ar Ionad Bhaile Cruaich.
 • Lón - An Club Gailf, lón in áirithe ag 12.30
 • Ionad Deirbhile - Uair a chloig don taispeántas DVD srl.
 • Cuairt ar Thobar Dheirbhile agus b'fhéidir reilig Riocard Bairéad - ag brath ar aimsir agus am.
 • Deoch an Dorais ag Tí Úna san Eachléim.
 • 7.00in - 8.00in Abhaile má fhéadfaimís!!

Costas an bhus - €15 an duine - le deimhniú níos giorra don dáta. Cuir glaoch ar 087 757 9350 chun do spás in áirithe anois!

Muintir Chathair na Mart are organising a day trip to Ballycroy and Erris on Sunday 3 October. The bus will depart from the Octagon, Westport at 9.00am - be there at 8.45am!

 • Deasún Ó Ceallaigh will provide an account on the history of Newport - the O'Donnell clan in particular.
 • Seán Mhicí Ó Gallchóir will speak on the history of Burrishoole
 • Visit to Ballycroy National Park
 • Lunch - the Golf Club, lunch booked for 12.30
 • Ionad Deirbhile - DVD screening etc.
 • Visit to Deirbhile's well and perhaps Riocard Bairéad's grave - depending on weahter and time
 • Drink for the road in Tí Úna's, Eachléim.
 • 7.00in/8.00in - Time for Home!

Cost - €15 per person - to be confirmed closer to the date. Phone 087 757 9350 to book your place now!

Muintir Chathair na Mart         T: 087 757 9350          
CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH | TOURMAKEADY WALKING CLUB

Buaileann Club Siúlóide Thuar Mhic Éadaigh le chéile gach tráthnóna Dé Céadaoin. Cuirtear i gcuimhne do dhaoine éadaí sofheicthe, frithchaiteach a chaitheamh agus iad ag siúl. Tuilleadh eolais ó 094 954 3991

Tourmakeady Walking Club will meet as usual on Wednesday evenings. Walkers are reminded to wear visible, reflective clothing. More information from 094 954 3991.

Halla Thuar Mhic Éadaigh      T: 094 9544 295          R: eolas@tourmakeady.com          I: www.tourmakeady.ie SIÚLÓID i dTUAR MHIC ÉADAIGH | WALK IN TOURMAKEADY

Tar linn ar an gcéad siúlóid ar Lúb Siúlóide Thuar Mhic Éadaigh Dé Domhnaigh 3 Deireadh Fómhair 2010 ag tosú ag 2.30pm ó Halla Pobail Thuar Mhic Éadaigh. Caithfidh duine fásta a bheith in éineacht le páistí.

Do join us for the inaugural walk to promote the recent nationally recognised loop walk in Tourmakeady on Sunday October 3 at 2.30pm. Children should be accompanied by an adult. Meet at the hall - looking forward to seeing you.

Halla Thuar Mhic Éadaigh        T: 094 9544 295        R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie