Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

'BUNTÁISTE BREISE NA GAEILGE' | CAREER SEMINAR 'THE ADDED ADVANTAGE OF IRISH'

Is ar dhaltaí iar-bhunscoile sna ranganna sinsearacha a bheidh an ócáid seo ag freastal. Is é téama an tseimineáir ná ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’  agus labhróidh pearsana móra le rá faoin mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh agus iad ag dul i mbun a ngairmeacha beatha. 

I measc na n-aoichainteoirí a bheidh ag labhairt ag an ócáid, beidh láithreoir ‘Paisean Faisean’ Bláthnaid Ní Dhonnchadha, chomh maith leis an réalta teilifíse agus raidió Sinéad Ní Loideáin.  Labhróidh Ferdia Ó Mongáin, faoina thaithí féin, mar Fheidhmeannach Reachtaíochta le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus labhróidh Oonagh Kelleher, faoina post mar Oifigeach Gaeilge.

Táthar ag súil go mbeidh an cur i láthair seo spreagúil, spleodrach, agus go rachaidh an taithí i bhfeidhm ar an lucht éisteachta, agus iad ag roghnú a ngairmeacha beatha féin amach anseo.  Ar ndóigh, cuirfear fáilte roimh cheisteanna ó na daltaí agus tugtar cuireadh do dhaltaí páirt a ghlacadh sa díospóireacht tar éis do na hAoichainteoirí labhairt.

Beidh ionadaithe ó roinnt institiúidí tríú leibhéal i láthair chomh maith, chun eolas a thabhairt do na daltaí scoile faoi na deiseanna oideachais atá ann dóibh trí mheán na Gaeilge.

***

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge will organise a seminar in Castlebar on 21 January 2010, discussing the advantages which the Irish language affords young people when choosing their careers.

The seminar will cater for secondary level students in the Mayo area.  ‘The Added Advantage of Irish’ is the theme of the seminar, and well-known personalities will speak on the advantages which the Irish language has afforded them in their chosen careers.

Among the speakers present will be Paisean Faisean’s Bláthnaid Ní Dhonnchadha, and TV personality Sinéad Ní Loideáin.  Ferdia Ó Mongáin will discuss his own experiences in his role as Legislation Executive with Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, and Oonagh Kelleher, will talk about her own role as an Irish language Officer. 

The event is expected to be both interesting and inspirational and it is hoped that it will motivate students to consider the Irish language when choosing their career paths.  Students will have a chance to ask questions of the speakers, and to take part in what promises to be a lively debate.

Representatives from various third level institutes will be present to speak about the third level opportunities available to those wishing to pursue their education through the medium of Irish.  

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge          T: 01 679 4780                R: eolas@gaelport.com          I: www.gaelport.com
CLUB ÓIGE ACLA

Beidh Club Óige Acla ag toiseacht arís ar an Satharn don tréimhse seo ag tús mí Feabhra do pháistí idir 7-13 bliana d'aois. Beidh an Club ar siúl gach maidin Dé Sathairn ó 10 -11. Fáilte roimh gach éinne.

Club Óige Acla for children aged 7-13 at the start of February. The club will be held every Saturday morning from 10- 11. Everyone welcome.

C.F.Á.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
COMHRÁ DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE | CONVERSATIONAL IRISH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile i

  • Crois Mhaoilíona
  • Caisleán an Bharraigh
  • Clár Chlainne Mhuiris
  • Baile Chathail
  • Cathair na Mart

Bí i dteagmháil le Brídín ar 087 978 1166, má tá suim agat féin, nó má tá aithne agat ar éinne eile a mbeadh suim acu sa ghrúpa Comhrá seo.

Terrified by the thoughts of the Béal Triail? Do you want a chance to use your cúpla focal outside of the classroom? Conradh na Gaeilge are organising an after-school conversational Irish group for Secondary School students in

  • Crossmolina
  • Claremorris
  • Castlebar 
  • Charlestown
  • Westport

Please contact Brídín on 087 978 1166, if you, or anyone you know, is interested in attending.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444/ 087 978 1166        R: eolas@conradhmhaigheo.ie           Ranaganna Meánscoileanna
COTHÚ

Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne.

Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

C.F.Á.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
SCANNÁN DON ÓIGE

Léiritear scannán le haghaidh páistí bunscoile an cheantair sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Deardaoin ag tosnú ag 8.00 i.n.   Tugann sé deis don aoisghrúpa seo teacht le chéile go sóisialta i dtimpeallacht thaitneamhach agus spraoi a bhaint as an ocáid. 

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net


CLUB ÓIGE na hEACHLÉIME

Club Óige do Dhéagóirí i Halla Bhreandáin, Eachléim ó 8-10, Déardaoin 14ú & 28ú Eanáir, agus BunChlub Óige i Halla Bhreandáin, Eachléim, Déardaoin 21ú Eanáir.

Youth Club for Teenagers in Halla Bhreandáin, Eachéim, from 8-10 Thursday 14th & 28th January, and BunChlub Óige in Halla Bhreandáin, Eachléim, Thursday 21st January.

Comhar Deirbhile              T: 097 85727        R: comhardeirbhile@gmail.com