Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH:

'Séard atá i gceist ná grupa daoine a bhfuil tugthá don teanga, cultuir, ceol is craic!! Bualímid le cheile gach Céadaoin i Tigh McCarthy's, Caisleán an Bharaigh thart ar 9:00. Fáilte roimh chách!

The Ciorcal Comhrá is a group of people who are interested in the Irish language, and also enjoy music and craic. We meet every Wednesday evening in the McCarthy's Pub, Castlebar at 9:00. Come along and dust off your cúpla focal.

Tigh McCarthy's, Sráid an Droichid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
SEANNACHAS CHOIS TINE i dTURAS SIAR

Beidh Seannachas Gaeilge Chois Tine ar siúl gach Déardaoin ó 8 go dtí 10 le Vincent McGrath i dTuras Siar, Cartúr. Cuirfear an béim ar nósanna agus traidisiúin an cheantair. Míle fáilte roimh gach éinne.

Irish Conversation evenings with Vincent McGrath will be held every Thursday from 8 'till 10 in Turas Siar, Cartúr. The evenings will include watching DVD'S mainly in Gaeilge with the emphasis on customs and tradtions of the area.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie   
CIORCAL COMHRÁ GAEILGE TIGH MATT MOLLOY

Ciorcal Comhrá Gaeilge Tigh Matt Molloy Dé Luain 18 Eanáir ag 9.30. Is deis iontach é seo do dhaoine feabhas a chuir ar a gcuid Gaeilge, tá míle fáilte roimh gach leibhéal Gaeilge, mar sin bígí linn le haghaidh ceol, caint agus craic.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie             Ciorcal Comhrá Gaeilge Tigh Matt Molloy

IS LEOR BEIRT sa LINENHALL

Maidin Gaeilge Is Leor Beirt sa Linenhall, Caisleán an Bharraigh Dé Céadoin seo chugainn (13ú Eanáir) ó 11-12. 'Séard atá i gceist ná cúpla daoine ag teacht le chéile chun Gaeilge a labhairt, Dé Céadaoin seo, agus gach Céadaoin amach anseo.

Tá Conradh na Gaeilge ag cur tús leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá dar teideal Is Leor Beirt i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall na tíre. Tabharfaidh scéim nua an Chonartha Is Leor Beirt deis labhartha Gaeilge don ghnáthphobal agus cinnteoidh go mbeidh an Ghaeilge le cloisteáil go poiblí in ionaid éagsúla timpeall na tíre. Eascraíonn an scéim as an smaoineamh simplí nach bhfuil ach beirt Ghaeilgeoir ag teastáil chun ciorcal comhrá a bhunú agus chun gréasán Gaeilge áitiúil a chothú, trí bhualadh le chéile chun Gaeilge a labhairt le cupán caife nó um lón uair in aghaidh na seachtaine.

***

Conradh na Gaeilge is launching the first national network of Irish-language conversation circles by the name of Is Leor Beirt in conjunction with Irish-Language Community Schemes across the country. The Conradh's new scheme Is Leor Beirt, or It Takes Two, gives everyone in the community a chance to use their cúpla focal and ensures Irish will be heard in various public places across the country. The scheme is based on the simple idea that you only need two Irish speakers to set up a conversation circle and to foster an Irish-language network in your locale, by getting together to chat in Irish over a cuppa on your coffee or lunch break once a week.

Is Leor Beirt Coffee Morning in the Linenhall, Castlebar next Wednesday (13 January) from 11-12. The Coffee Morning is a weekly get-together of Irish speakers, next Wednesday & every Wednesday at 11.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie          Is Leor Beirt
OÍCHE GAELACH - TIGH ÚNA, AN FÓD DUBH:

Beidh Oíche Gaeilach i dTigh Úna, An Fód Dubh Déardaoin 7ú Eanair ag 9.00i.n.

Comhar Deirbhile              T: 097 85727        R: comhardeirbhile@gmail.com