Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA | SONG WORKSHOP

Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta uair sa choicís gach ré Mháirt ag tosú ag 8. Má tá fonn ort amhráin a fhoghlaim nó a chanadh beidh fíor fáilte romhat. Siad amhráin Acla, amhráin Mhaigh Eo agus amhráin na hÉireann a bhéas i gceist.

A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight second Tuesday starting at 8. Come along if you are interested in learning or singin a song. The Workshops will focus on songs from Achill, songs from Mayo, and songs from Ireland.

Scoil Acla i gcomhpháirtíocht le C.F.A.A.                  T: 098 43152 (Seán Mac Conmara)                     T: 098 43292 (Máire Aingeal)  
RANGANNA GIOTÁIR | GUITAR LESSONS:

Tá Ranganna Giotáir do dhaoine óga agus daoine fásta ag tosú arís Dé Céadaoin 6ú Eanáir ó 6-8 i dTuras Siar, Cartúr. Míle fáilte roimh gach éinne - Tá na ranganna seo saor in aisce.

Guitar Lessons for children and adults will be starting in Turas Siar, Cartúr on Wednesday 6th January from 6-8. Everyone is welcome to attend - these classes are free of charge.

Éinne a bhfuil suim acu tosnú arais ar cheól tá muid ag iarraí orthú teangbháil a dhéannamh linn.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie