Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

TEACHT LE CHÉILE MUINTIR CHATHAIR NA MART:

Beidh an chéad teacht le chéile eile de chuid Muintir Chathair na Mart sa Cobbler's Bar, Óstán an Wyatt, An tOchtagán, Cathair na Mart, Dé Máirt an 2ú Feabhra ag 9. Cuirfear fáilte roimh gach éinne.

The next get together of Muintir Chathair na Mart will be in the Cobbler's Bar, Wyatt Hotel, The Octagon, Westport, Tuesday 2nd February at 9. All are welcome.

Muintir Chathair na Mart:                     R: ucq@iolfree.ie
CIORCAL COMHRÁ i MELLETT'S, BÉAL ÁTHA NA MUICE:

Is deis iontach í an Ciorcal Comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeilge ag an am céanna. Is cuma cén sórt caighdeán Gaeilge atá agat, tá fáilte roimh chách Déardaoin 4ú Feabhra ag 9.

The Ciorcal Comhrá is a great opportunity to meet other Irish speakers. It doesn't matter what level of Irish you have, all are welcome, Thursday 4th February, Mellett's Pub, Swineford at 9.

Tigh Mellett's, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo.
CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S, CAISLEÁN AN BHARRAIGH:

'Séard atá i gceist ná grupa daoine a bhfuil tugthá don teanga, cultuir, ceol is craic!! Bualímid le cheile gach Céadaoin i Tigh McCarthy's, Caisleán an Bharaigh thart ar 9:00. Fáilte roimh chách!

The Ciorcal Comhrá is a group of people who are interested in the Irish language, and also enjoy music and craic. We meet every Wednesday evening in the McCarthy's Pub, Castlebar at 9:00. Come along and dust off your cúpla focal.

Tigh McCarthy's, Sráid an Droichid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
SEANNACHAS CHOIS TINE i dTURAS SIAR

Beidh Seannachas Gaeilge Chois Tine ar siúl gach Déardaoin ó 8 go dtí 10 le Vincent McGrath i dTuras Siar, Cartúr. Cuirfear an béim ar nósanna agus traidisiúin an cheantair. Míle fáilte roimh gach éinne.

Irish Conversation evenings with Vincent McGrath will be held every Thursday from 8 'till 10 in Turas Siar, Cartúr. The evenings will include watching DVD'S mainly in Gaeilge with the emphasis on customs and tradtions of the area.

Turas Siar                  T: 097 85011                           R: turas.siar@yahoo.ie   
CIORCAL COMHRÁ GAEILGE TIGH MATT MOLLOY

Bíonn Ciorcal Comhrá Gaeilge ar siúl gach Máirt i tigh Matt Molloy ag tosú ag 9.00, is deis iontach é seo do dhaoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh, mar sin bígí linn tráthnóna Dé Máirt.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie