Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Ranganna Gaeilge do Mhic Léinn | Irish Classes for Students

RANGANNA GAEILGE do MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile fud fad an Chontae. 

Crois Mhaoilíona  ∙ ag tosú Dé Luain 1ú Feabhra i Leabharlann Chrois Mhaoilíona ó 4-5, is cúrsa 6 seachtaine atá i gceist ar chostas €60

Starting Monday 1st February in Crossmolina Library from 4-5, this is a 6 week course, costing €60 ∙ Crossmolina

Caisleán an Bharraigh ∙ ag tosú Dé Máirt 2ú Feabhra in Oifig Chonradh na Gaeilge, Sráid Ellison, cúrsa 10 seachtaine ar chostas €100

Starting Tuesday 2nd February in Conradh na Gaeilge Offices, Ellsion St., this is a 10 week course, costing €100 ∙ Castlebar

Baile Chathail ∙ ag tosú Dé Máirt 9ú Feabhra @7.15, ionad le cinntiú.

Starting Tuesday 9th February @ 7.15, venue to be confirmed ∙ Charlestown

Bí i dteagmháil le Brídín , má tá suim agat féin, nó má tá aithne agat ar éinne eile a mbeadh suim acu sa ghrúpa Comhrá seo.

Please contact Brídín, if you, or anyone you know, is interested in attending.

Conradh na Gaeilge      T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie           Ranaganna Meánscoileanna
COTHÚ

Tá Cothú an scéim iarscoile do na bunscoileanna uilig in Acaill ar ais arís in Áras Forbairt Acla gach Déardaoin ó 4 go dtí 5. Fáilte roimh gach éinne.

Cothú the afterschool scheme for all of the primary schools in Achill is back again in Áras Forbairt Acla every Thursday from 4 'till 5. Everyone is welcome.

C.F.Á.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
SCANNÁN DON ÓIGE

Léiritear scannán le haghaidh páistí bunscoile an cheantair sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Deardaoin ag tosnú ag 8.00 i.n.   Tugann sé deis don aoisghrúpa seo teacht le chéile go sóisialta i dtimpeallacht thaitneamhach agus spraoi a bhaint as an ocáid. 

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net