Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Deiseanna | Opportunities

OIFIGEACH FORBARTHA le COISTE CULTÚR, TEANGA & FORBARTHA THUAR MHIC ÉADAIGH Teo.
Tá an tionscnamh seo tacaithe ag Údarás na Gaeltachta

Tá Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh ag lorg Oifigeach Forbartha. Is coiste nua-bhunaithe é seo a bunaíodh chun tograí cultúir, teanga agus forbartha pobail agus áitiúil a chur chun cinn i dTuar Mhic Éadaigh.

Is post trí lá sa tseachtain atá i gceist agus bheadh sé ina bhuntáiste go mbeadh na scileanna/cáilíochtaí seo leanas ag iarratasóirí:

 • ábalta oibriú as a stuaim féin
 • taithí ar fhorbairt pobail tuaithe
 • forbairt tograí cultúir agus teanga
 • sárscileanna idirphearsanta, cumarsáide agus scileanna bainistíochta ar thograí a bheith aige/aici
 • scileanna ríomhaireachta agus cruinneas i scríobh agus i labhairt na Gaeilge

Cuirtear iarratais, mar aon le CV roimh 5.00 i.n. Dé Céadaoin 17 Feabhra 2010 chuig:

An Rúnaí, Halla Thuar Mhic Éadaigh, Tuar Mhic Éadaigh, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

 Coiste Cultúr, Teanga & Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo.            T: 094 954 3991            R: drimcoggy@eircom.net
IRISEOIR TÁIRGTHE le FOINSE

Ní mór don iarrthóir cumhdach de dhearaí a rinne sé/sí féin a sholáthar

Príomh-Fhreagrachtaí
 • A bheith freagrach as leagan amach na leathanach chomh maith le bheith bainteach le dearadh fógraí agus le hullmhú PDFanna
 • A chinntiú go ndéantar an nuachtán a tháirgeadh chuig na caighdeáin luais agus cruinnis a éilítear chomh maith le hoibriú i dtreo sprioc-amanna
 • A bheith freagrach as fo-eagarthóireacht a dhéanamh ar ábhar agus athscríobh a dhéanamh nuair is gá, profléamh a dhéanamh agus leathanaigh a shocrú in Quark
 • Fo-eagarthóireacht a dhéanamh ar ábhar do láithreáin gréasáin
 • A chinntiú go ndéantar an nuachtán a tháirgeadh de réir riachtanas stíle
Critéir Riachtanachta
 • Sárchumas sa Ghaeilge, chomh maith le sáreolas ar ghramadach agus ar litriú na Gaeilge
 • Cumas chun mionsonraí a aithint
 • Scileanna aitheanta i bhfo-eagarthóireacht
 • Taithí i gcúrsaí nuachta, i bhfoilsiú leabhar nó irisí
 • Eolas ar Quark Xpress agus Photoshop

Seol litir chumhdaigh ag sonrú an phoist a bhfuil tú ag cur isteach air, CV agus Teistiméireachtaí chuig Earcaíocht ag nuacht@foinse.ie nó tríd an bpost chuig:

Earcaíocht, Foinse, An Caisleán, Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh 5 Feabhra 2010
IRISEOIR le FOINSE

Ní mór don iarrthóir cumhdach de mhórscéalta eisiacha a sholáthar agus a bheith in ann réimse leathan ábhar a chlúdach

Príomh-Fhreagrachtaí
 • Scéalta eisiacha nuachta, spóirt agus taistil a aimsiú
 • Sleachta dea-struchtúra a scríobh ag cloí le sprioc-amanna dochta
 • Cur le saineolas trí dhiantaighde a dhéanamh
 • Bualadh le teagmhálaithe ardleibhéil, iad a chur faoi agallamh agus caidreamh leanúnach a chothú leo
 • Freastal ar imeachtaí agus ar chomhdhálacha agus tuairisciú a dhéanamh orthu
Critéir Riachtanachta
 • Taithí iriseoireachta agus líofach sa Ghaeilge idir scríofa agus labhartha
 • A bheith in ann deiseanna le haghaidh scéalta a aithint agus na scileanna eagraíochtúla chun nuacht láidir d'ardchaighdeán agus gné-ailt a chruthú astu ag cloí le sprioc-am docht.
Earcaíocht, Foinse, An Caisleán, Indreabhán, Co. na Gaillimhe roimh 5 Feabhra 2010
FOLÚNTAS san IONAD AISTRIÚCHÁIN i LUSCAMBURG | VACANCY in the TRANSLATION UNIT in LUXEMBOURG

Tá gach eolas mar gheall ar an bpost seo le fáil anseo:  http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/_/26B22AB4313025F6C12576B1003ECBDB/$file/CDT-AD5-2010-03-TRAD%20IR-signé.pdf?openelement

Please find all information regarding this position here:  http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/_/26B22AB4313025F6C12576B1003ECBDB/$file/CDT-AD5-2010-03-TRAD%20IR-signé.pdf?openelement

Centre de Traduction des Organes de l'Union Européenne          T: 352/ 4217 111           R: cdt@cdt.europa.eu
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA do GHAEILGEOIRÍ i gCEANADA |  JOB OPPORTUNITIES for IRISH SPEAKERS in CANADA

Cuireann an Fhondúireacht, a fhaigheann maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, roinnt cúinteoireachtaí teagaisc Gaeilge ar fáil in ollscoileanna a thairgíonn cúrsaí i nGaeilge i gCeanada. 

Is iad Concordia University i Montréal, Québec agus St. Mary’s University i Halifax, Albain Nua na hinstitiúidí tríú leibhéal a bhfuil baint acu leis na cúntóireachtaí. 

Chomh maith leis sin, tá Fondúireacht Ollscoile na hÉireann Cheanada ag lorg iarratas d’Ollúnacht Chuairte Gaeilge i Roinn an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Toronto.

Dúirt an tAire Ó Cuív: “Thosaigh an clár nua seo anuraidh agus tá ag éirí thar cionn leis.  Tá an t-aiseolas atá ag teacht ó na hiarrthóirí ar éirigh leo an-dearfach go deo agus, mar sin, cuireann sé an-áthas orm go mbeidh mo Roinnse ag cur maoiniú ar fáil do na dámhachtain seo arís i mbliana.  Mholfainn go mór do mhic léinn agus do lucht léinn le Gaeilge cur isteach ar na scoláireachtaí malairte seo.  Is deis iontach é do chéimithe dul ag taisteal, cleachtadh fiúntach teagaisc a bhaint amach, blaiseadh a fháil den saol i gCeanada agus a gcuid Gaeilge a úsáid i dtimpeallacht nua agus spreagúil. ”

“Tá naisc láidre stairiúla idir Éirinn agus Ceanada, go háirithe ó aimsir an Ghorta Mhóir. Deir thart ar 4 mhilliún duine i gCeanada (12.5% den daonra) go bhfuil a bhfréamhacha in Éirinn agus tá pobail Éireannach ar fud na tíre.  Go deimhin, anuraidh, don chéad chomóradh a rinne an Stát ar an nGorta Mór, tionóladh an ócáid thar sáile ar oileán Grosse Île i ngar do Québec, stáisiún coraintín ar a dtug na daoine áitiúla ‘L’Île des Irlandais’ – Oileán na nÉireannach.”

 “Cuideoidh an clár seo chun pobal acadúil Cheanada a chur ar an eolas faoin nGaeilge agus faoin oidhreacht shaibhir a bhaineann léi mar cheann de na teangacha dúchais is sine san Eoraip. Cuirfidh sé an Ghaeilge ar chomhchéim le teangacha eile na hEorpa atá á múineadh thar lear.”

***

The Ireland Canada University Foundation is pleased to announce the 2010/2011 program of exchange scholarships in the Irish language between Canada and Ireland.

With funding from the National Lottery and the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs, the Foundation provides a number of scholarly awards designed to support the teaching of the Irish language in certain Canadian universities. The following two awards will be made for the nine month period, September 2010 - May 2011:  

1) Irish Language Teaching Assistantships:
Enabling teachers to participate in the Irish language instruction programme at a Canadian university, the assistantship will also provide individuals with the opportunity to refine their teaching skills and extend their knowledge of Canadian society and culture, enriching their teaching work on their return to Ireland. 
Assistantships shall be tenable at the following universities:
 • University of St. Michael's College, University of Toronto, Ontario
 • Concordia University, Montreal, Quebec
 • St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia
 • St. Mary's University, Halifax, Nova Scotia
 • St. Thomas University, Fredericton, New Brunswick
 • Memorial University, St. John's, Newfoundland
2) Visiting Irish Language Professorship:

Promoting Irish language and culture in Canada, this appointment provides the opportunity for an Irish language academic to hold a visiting professorship at the Department of Celtic Studies, University of Toronto.


3) Canadian Student Irish Language Award: 

These awards are tenable by students from the nominated six Canadian universities to fund participation in an approved Irish language summer 2010 course in a Gaeltacht environment.
Closing date for receipt of completed applications is Friday 5th of March 2010


Ireland Canada University Foundation         R: info@icuf.ie     I: www.icuf.ie
DEIS D'FHÍSEALAÍONTÓIR LE GAEILGE LÍOFA

Tá Dovinia ag lorg ealaíontóir le Gaeilge líofa, sármhaith ag tarracóireacht/péinteáil. Bheidís ag obair ar sraith ealaíne taitneamhach a rachaidh amach ar TG4. Má tá suim agat cuir r-phost le CV chuig doviniateo@gmail.com.

Dovinia           R: doviniateo@gmail.com