Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Scoláireachtaí do Choláistí Shamhraidh | Scholarships for Summer Colleges

SCÉIM SCOLÁIREACHTA do BHAILL IMPACT | GAELTACHT SCHOLARSHIP SCHEME FOR CHILDREN OF IMPACT MEMBERS

Tá 80 deontas de €150 á gcur ar fáil do pháistí ball IMPACT chun freastal ar Chúrsaí Shamhraidh sa Ghaeltacht i mbliana. Tá gach eolas faoin scéim seo, le fáil anseo: Scoláireachtaí Ghaeltachta

80 grants of €150 each are available to assist children of IMPACT members to attend Irish Language courses in Gaeltacht areas this year. Information about this scheme is available here: Scoláireachtaí Ghaeltachta

IMPACT         T: 01 817 1544               R: rnolan@impact.ie
SCOLÁIREACHTAÍ  - COLÁISTE UISCE | COLÁISTE UISCE - SCHOLARSHIPS

Tá scoláireachtaí de luach €15,000 ar fáil anois do Choláiste UISCE. Cuir isteach ar líne ANOIS ar www.uisce.ie

€15,000 worth of scholarships are now available for Coláiste UISCE. Apply for the scholarships online NOW on www.uisce.ie

Scoláireacht Dháibhdhe Mac Suibhne - Scéim scoláireachta do dhéagóirí Iorrais.

Cé hé Dáibhdhe?
Tháinig Dáibhdhe go hUISCE don chéad uair nuair a bhí sé 13 bliana d’aois. Tógadh ar an bhFód Dubh é agus ón gcéad lá bhí tuiscint an-mhaithe aige ar an bhfarraige. Ag an tús, ní raibh aige ach seanchulaithe uisce caite a bhí greamaithe le chéile le gliú. Gan mhoil bhain sé amach ardchaighdeán i marcaíocht toinne, seoltóireacht agus caigheacadóireacht. Oileadh mar theagascóir é sna heachtraí seo i ndiaidh dó cúpla bliain a chaitheamh in UISCE. Bhí Dáibhdhe an-éifeachtach agus ábalta mar theagascóir eachtraí uisce agus mar mhúinteoir Gaeilge. Bhí stíl dearfach, réamhchúiseach agus dearfach aige. Chuaigh sé i gcion go mór ar na scoláirí agus na Múinteoirí araon. I mí an Bhealtaine 2004 chailleadh Dáibhdhe agus é 24 bliana d’aois. Le linn a thinneas léirigh sé dea shampla dúinn lena mheon dearfach misniúil. Chuir Dáibhdhe go mór le cúrsaí in UISCE agus maireann a spriorad linn i gcónaí. Dá bharr tá UISCE sásta an scoláireacht seo a chur ar fail do dhéagóirí Iorrais in urraim agus in onóir dó.

Cad é Scoláireacht Dáibhdhe?
Tabharfaidh an scéim seo deis do dhéagóirí áitiúla freastal ar na ranganna eachtraí uisce i gColáiste UISCE saor in aisce. Beidh deis ag na scoláirí seo cáilíochtaí náisiúnta a bhaint amach sna heachtraí uisce. Beidh spás i gcóir beirte ar gach cúrsa agus daoine ar na gcúrsaí Splash a mbíonn á rith againn le linn an tSamhraidh.

Riachtanais
Ní mór don iarratasóir foirm iarratais a líonadh amach agus aiste 400 focail a scríobh faoi cheantar Iorrais. Is do mhuintir Iorrais amháin atá os cionn 14 bliain d’aois an scéim scoláireachta seo.

Scoláireacht Traenála UISCE - ‘The Student becomes the Teacher”

Is scéim scoláireachta chun breis scileanna múinteoireacht a bhaint amach. Tá an scéim dírithe ar daoine atá suim acu traenáil mar leasmhúinteoirí eachtraíochta agus ardchaighdeáin a bhaint amach sna heachtraí uisce. Beidh an leasmhúinteoir ag fáil taithí praiticiúla faoi conas tabhairt faoin mhúinteoireacht ar bhonn laethiúla.
Cuireann UISCE ciste de €5,000 ar fáil chun maoiniú a thabhairt do dhaoine cúrsa traenála a dhéanamh.

Riachtanais
Ní mór duit foirm iarratais a líonadh amach agus litir a scríobh faoin gcúis a bhfuil scoláireacht tuillte agat.

Is do fhoireann Coláiste UISCE nó daoine a bhfuil ag iarraidh post teagascóir i gColáiste UISCE amháin an scéim scoláireachta seo.

UISCE           T: 097 82111            R: eolas@uisce.ie            I: www.uisce.ie