Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE:

Is deis iontach í seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile a oibríonn i gCaisleán an Bharraigh agus i mBéal an Átha a bhfuil suim acu sa teanga.  Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

  • Castlebar - Thursday, 18 February in Moka, Linenhall St., from 1-2 | Caisleán an Bharraigh - Déardaoin, 18 Feabhra i Moka, Sráid Halla an Línéadaigh ó 1-2
  • Ballina - Thursday 25 February in Quattro, from 1-2 | Béal an Átha - Déardaoin, 25 Feabhra i Quattro, ó 1-2

This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar & Ballina.

Oifig na Gaeilge:        T: 087 697 2922       R: gaeilge@mayococo.ie       I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/
MAIDIN CAIFE | COFFEE MORNING

Maidin Gaeilge sa Linenhall, Caisleán an Bharraigh Dé Céadoin seo chugainn (17ú Feabhra) ó 11-12. 'Séard atá i gceist ná cúpla daoine ag teacht le chéile chun Gaeilge a labhairt, Dé Céadaoin seo, agus gach Céadaoin amach anseo.

Coffee Morning in the Linenhall, Castlebar next Wednesday (17th February) from 11-12. The Coffee Morning is a weekly get-together of Irish speakers, next Wednesday & every Wednesday at 11.

Conradh na Gaeilge        T: 094 9022 444        R: eolas@conradhmhaigheo.ie          Is Leor Beirt