You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Feabhra 2011
Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Feabhra 2011


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


Ciorcail Chomhrá i gCaisleán an Bharraigh, An Cartúr, Cathair na Mart, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim... Conversation Groups in Castlebar, An Cartúr, Westport, Tuar Mhic Éadaigh, An Eachléim...

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Clubanna Óige | Youth Clubs


Clubanna Óige i mBéal an Átha, Acaill Caisleán an Bharraigh agus an Eachléim, Cineclub na nÓg i mBéal an Mhuirthead Youth Clubs in Ballina, Acaill, Castlebar, an Eachléim and Béal an Mhuirthead

Tuilleadh eolais/Read the full story: Clubanna Óige | Youth Clubs

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


Lón Gaeilge nó Maidin Caife i mBaile an Róba, Béal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Coillte Mach. Lón Gaeilge or Coffee Morning in Ballinrobe, Ballina, Castlebar and Kiltimagh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


Ranganna do thuismitheoirí i mBéal an Átha | Comhrá Gaeilge i dTuar Mhic Éadaigh | Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, socláirí bunscoile agus scoláirí meánscoile ar fud Mhaigh Eo | Ranganna Gaeilge do gach leibhéal in Acaill Classes for parents in Ballina...Conversational Irish in Tuar Mhic Éadaigh... Irish classes for adults and primary and secondary school students all over Mayo | Irish classes for all levels in Achill

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival


Beidh Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo ar siúl ar an 9ú & 10ú Feabhra i Scoil Raifteirí i gCaisleán an Bharraigh ó 10.00-2.00 | Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo will be held on the 9th & 10th February in Scoil Raifteirí in Castlebar from 10.00-2.00.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Scoildrámaíochta Mhaigh Eo | Mayo School Drama Festival

Drámaíocht | Drama


KNOCK, KNOCK agus The Ex Factor in Áras Inis Gluaire

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Drama

Turas go hAcaill| Trip to Achill


Más mian leat do chuid Gaeilge a chleachtadh agus píosa craic a bheith agat ag an am céanna...tar linn go hAcaill! If you would like to practice your Irish and have a bit of craic at the same time…come along to Achill!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turas go hAcaill| Trip to Achill

Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading


Seolfar an leabhar "Cliúsaíocht as Gaeilge - Making out as Gaeilge" le Rossa Ó Snodaigh i Bonner's Pub, Cill Cheallaigh, Dé hAoine 25ú Feabhra...oíche mhór cheol 's craic a bheas ann gan dabht...bígí linn! "Cliúsaíocht as Gaeilge - Making out as Gaeilge" by Rossa Ó Snodaigh will be launched in Bonner's Pub, Kilkelly, Friday 25 Februay...it'll be a great night's ceol and craic...don't miss out! Leabhar mhí na Samhna 2010 - A Thig Ná Tit Orm le Maidhc Dainín Ó Sé...www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Leabhair & Léitheoireacht | Books & Reading

Taispeántais | Exhibitions


Scene Through a Lens - Grainghrafadóireacht Bhaile Chruaich | AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA Beannú traidisiúnta ab ea “Má b’eol dom go raibh tú ag teacht bheadh luachra glasa leata agam romhat” a rá le cara nó gaol nár thug cuairt ar do bhaile le tamall fada. Scene Through a Lens - Photographs of Ballycroy | Straw, Hay & Rushes shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna | Opportunities


Deiseanna le Claremorris Community Radio | Scoláireacht Forbartha agus Fiontair le hÚdarás na Gaeltachta | 3 Phost Lánaimseartha in Fiontar | Deiseanna do Ghaeilgeoirí i gCeanada | Aighneachtaí a lorg le haghaidh Taispeántas Físealaíne Opportunities with Claremorris Community Radio | Development & Enterprise Scholarship with Údarás na Gaeltachta | 3 Full Time Jobs in Fiontar | Opportunities for Irish Speakers in Canada | Submission sought for open Visual Arts Exhibition

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Scéalta Eile | Other Stories


Seachtain na Gaeilge 2011 - Cláraigh d'imeacht anois | Déanta in Éirinn - Aonach Ealaín agus Ceardaíochta | Féile Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - tabhair buntáiste don dalta | Oideachas Ceoil na hÉireann 2011 | Pointe teagmhála cultúrtha | Bliain Eorpach na hOibre Deonaí Seachtain na Gaeilge - Register your event now | Déanta in Éirinn - Art and Crafts Fair | Love: Live Music 2011 | Nuacht na nÓg - give students an advantage | Irish Music Education | Cultural Contact Point 2011 | European Year of Volunteering

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scéalta Eile | Other Stories

Maoiniú | Funding


Scéim Forbartha na nEalaíon/Scéim na bhFéilte Ealaíon 2011 | Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Maoiniú d'Aistriúcháin Liteartha Arts Development Scheme/Arts Festivals Scheme 2011 | Small Arts Festivals & Events Scheme | Fiontar Chomhraic Teo. | Deis | Literary Translation Funding

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Tá Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais do na scéimeanna seo a leanas: | Foras na Gaeilge is accepting applications for the following schemes:

Tuilleadh eolais/Read the full story: Foras na Gaeilge: Scéimeanna Maoinithe | Funding Schemes


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie