Iúil 2009


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, every Wednesday @ 10 in McCarthy's Pub, Castlebar.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Turais Gaeltachta do Dhaoine Fásta | Gaeltacht Trips for Adults


TURAS BLIANTÚIL 'MUINTIR CHATHAIR NA MART': Tá Muintir Chathair na Mart ag dul thar sáile go hInis Meáin i mbliana mar chuid dá dturas bliantúil. Beidh bus ag fágáil Cathair na Mart ar an Sathairn 18ú Iúil ag 8:00r.n. agus ag filleadh ar ais ar an Domhnach 19ú Iúil. Muintir Chathair na Mart are heading to Inis Meáin this year on their annual outing and all are welcome to come along for the weekend of ceol, comhrá agus craic. This year's trip is on the 18th/19th of July and the total cost is €100 for bus, boat, B&B on Inis Meáin and one evening meal.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Turais Gaeltachta do Dhaoine Fásta | Gaeltacht Trips for Adults

Campaí Samhraidh do Dhaoine Óga | Summer Camps for Young People


RAIC & RÍOMHAIRÍ in ACAILL: Beidh Campaí Samhraidh do pháistí bunscoile idir 6-13 bliana d'aois ag tosnú in Áras Forbairt Acla, Dé Luain 6ú Iúil @10:00rn. Imeachtaí: Ríomhairí - Cócaireacht - Creadóireacht - Seodóireacht agus go leor leor spraoi.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Campaí Samhraidh do Dhaoine Óga | Summer Camps for Young People

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


SCOIL ACLA | IRISH TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL: Bunaíodh Scoil Acla i 1910 mar Scoil Samhraidh chun an phíobaireacht agus ceol, amhránaíocht agus cultúr dúchasach na háite a chur chun cinn. Beidh Scoil Acla ar siúl ón 27ú Iúil - 2ú Lúnasa i mbliana. Scoil Acla was established in 1910 as a Summer School for the teaching of Irish and Piping (Irish War Pipes) and the promotion of music, dance, song, and traditional culture.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Sraith Ceoil an tSamhraidh 2009 | Summer Music Series '09


MÍ DOCHAILLTE CEOIL - SRAITH CEOIL an tSAMHRAIDH '09: Beidh ocht gcinn de léirithe páirteach i Sraith Ceoil Shamhraidh Chomhairle Contae Mhaigh Eo in ionaid mórthimpeall an chontae. Beidh Acaill, Caisleán an Bharraigh, Béal Átha hAmhnais, Béal an Mhuirthead, Cathair na Mart, Béal an Átha, Baile Chathail, agus Cluain Cearbán uilig ina stopanna ag Sraith Ceoil an tSamhraidh 2009 Mayo County Council's Summer Music Series will feature eight musical performances in venues all around the county. Achill, Castlebar, Ballyhaunis, Belmullet, Westport, Ballina, Charlestown and Louisburgh are all stops on the Summer Music Series in 2009.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Sraith Ceoil an tSamhraidh 2009 | Summer Music Series '09

Féile Bia na Mara Acla | Achill Seafood Festival


Ceiliúrann an Féile seo ár n-oidhreacht mara agus tá súil againn go mbainfidh gach duine idir thurasóirí agus daoine áitiúla sult agus sásamh as an deireadh seachtaine. This festival celebrates Achill Island's maritime culture and the rich harvest of its Atlantic waters.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Bia na Mara Acla | Achill Seafood Festival

Féile Iorrais '09


FÉILE IORRAIS '09: Beidh Féile Iorrais ar siúl Dé hAoine 17ú Iúil - Dé Domhnaigh 26ú Iúil '09. I measc na himeachtaí móra a bhéas ag tarlú beidh ceolcoirmeacha le Kíla, No Banjo, dráma ón Taibhdhearc, ceoltóirí idirnáisiúnta ón tSín, ó Ghaimbia, ón mBreatain Bheag, ón Ostair agus ó Sasana chomh maith le taispeántas grianghraf ó Chartlann Náisiúnta na hÉireann agus sraith imeachtaí speisialta ag ceiliúradh na dTithe Solais.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile Iorrais '09

Siúlóidí | Walks


CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH: Dé Céadaoin, 1ú Iúil ag tosnú ag Halla Thaur Mhic Éadaigh ag 7:30. Cuirfear fáilte roimh chách. Wednesday, 1st July, the walk begins at Halla Thuar Mhic Éadaigh at 7:30. Everyone is welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Taispeántais | Exhibitions


AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA: Taispeántas Nua ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards


CRITÉIR DO DHUAIS CHOLMCILLE | CRITERIA FOR DUAIS CHOLMCILLE Tá na critéir do Dhuais Cholmcille fógartha ag Glór na nGael. Rachaidh an duais is déanaí seo ón chomórtas náisiúnta chuig an ghrúpa deonach is fearr a fhorbraíonn naisc idir cainteoirí Gaeilge in Éirinn agus cainteoirí Gàidhlig in Albain. Glór na nGael has announced the criteria for Duais Cholmcille, the new prize that the national competition is offering to those involved in developing links between Irish speakers in Ireland and Gàidhlig speakers in Scotland.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

Deiseanna | Opportunities


15 LÉITHEOIR PROFAÍ Á LORG AG EPSO | 15 PROOFREADERS SOUGHT BY EPSO: Tá EPSO (An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) ag lorg 15 léitheoir profaí chun folúntaisí a líonadh in Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach i Lucsamburg nó ins institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh. EPSO (the European Personnel Selection Office) is currently seeking to recruit 15 Irish language proofreaders to fill vacancies in the Official Publications Office in Luxembourg or in the EU institutions in general.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna | Opportunities

Nocht do Thuairim | Have Your Say


PLEAN CORPARÁIDEACH CHOMHAIRLE CONTAE MHAIGH EO 2010 - 2014 | MAYO COUNTY COUNCIL CORPORATE PLAN 2010 -2014; Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 – Dréacht-Scéim á hUllmhú ag Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo | Official Languages Act 2003 – Preparation of Draft Scheme by Mayo Local Authorities; CEISTNEOIR AR MHEON AN PHOBAIL I LEITH AN FHÁINNE | SURVEY ON ATTITUDES TO AN FÁINNE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie