Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Campaí Samhraidh do Dhaoine Óga | Summer Camps for Young People

RAIC & RÍOMHAIRÍ in ACAILL:

Beidh Campaí Samhraidh do pháistí bunscoile idir 6-13 bliana d'aois ag tosnú in Áras Forbairt Acla. Imeachtaí: Ríomhairí - Cócaireacht - Criadóireacht - Seodóireacht agus go leor leor spraoi.

 • 6ú - 10ú Iúil 10:00-12:30 agus 2:00-4:30
 • 13ú - 17ú Iúil 10:00-12:30 agus 2:00-4:30
 • 20ú - 24ú Iúil 10:00-12:30 agus 2:00-4:30

Our Exciting Raic agus Ríomhairí Course for Primary School Children (ages 6-13) will run morning and afternoons in Áras Forbairt Acla during July & August.  The Course covers Cookery, Pottery, Jewellery Making & Computers.

C.F.A.A.               T: 098 43292 (Máire Aingeal)           R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com

CAMPAÍ SAMHRAIDH GAEILGE | IRISH LANGUAGE SUMMER CAMPS:

Tá Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh ag reáchtáil Campaí Samhraidh Gaeilge ar fud Mhaigh Eo an Samhradh seo, is de pháistí idir 7-13 bliain d'aois na Campaí Gaeilge seo, is trí mheán na Gaeilge a bhíonn na Campaí seo ar siúl. Bíonn ranganna Gaeilge, cócaireachta, drámaíochta, ealaíne, ceoil, rince, potadóireachta, spóirt srl., ar siúl ag na páistí ag na Campaí seo.

Togra Mhaigh Eo are organising Irish Language Summer Camps all over Mayo during the Summer. These camps are aimed at children aged between 7 and 13, the camps are run through Irish. Activities include cooking classes, drama, art, music, dance, pottery, sport etc. The Camps are held for one week, in different areas all over Mayo, and only cost €60.

Ritheann na campaí seo ar feadh seachtain amháin i gceanntaír éagsúla ar fud Mhaigh Eo, ar chostas €60.

 • Caisleán an Bharraigh, 6-10 Iúil         - Castlebar, 6-10 July
 • Cathair na Mart, 13-17 July               - Westport, 13-17 July
 • Béal an Átha, 20-24 July                   - Ballina, 20-24 July
 • Clár Chlainne Mhuiris, 3-7 Lúnasa     - Claremorris, 3-7 August

Má tá suim ag aon duine a gcuid páistí a chur ag na Campaí seo, is féidir leo glaoch a chur ar Bhrídín ag Oifig Chonradh na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh chun tuilleadh eolais a fháil.

If you would like your children to attend one of the Camps, or if you would like a Camp to be organised in your area, contact Brídín in the Conradh na Gaeilge Office, Castlebar.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil anseo - application forms are available here: Foirm Iarratais - Campaí Samhraidh Thogra Mhaigh Eo

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge                T: 094 9022 444/ 087 978 1166                   R: eolas@conradhmhaigheo.ie
CAMPAÍ SAMHRAIDH - CEATHRÚ THAIDHG, ROS DUMHACH, INBHEAR, BARR NA TRÁ:

Le cúpla bliain anuas tá Comhar Dún Chaocháin Teo. i gcomhar le coiste Campaí Samhraidh Iorrais ag reáchtáíl campaí samhraidh i bparóiste Chill Chomáin le cuidiú airgeadú na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Scéim na gCampaí Samhraidh d'Aos Óg na Gaeltachta. Seachtain siamsaíochta, spraoi, spóirt agus scléip trí Ghaeilge atá sna campaí seo atá dírithe ar pháistí san aoisghrúpa ó sé mbliana d'aois go dá bhliain déag d'aois. I measc na n-imeachtaí a eagraítear bíonn, spórt, ealaíon, ceardaíocht, damhsa traidisiúnta, amhránaíocht, cluichí boird agus tráth na gceist. I mbliana eagrófar campaí i bparóiste Chill Chomáin ag...

 • Ceathrú Thaidhg - 6ú go 10ú Iúil
 • Ros Dumhach - 13ú go 17ú Iúil
 • Inbhear - 20ú go 24ú Iúil 
 • Barr na Trá - 27ú go 31ú Iúil

Tá foirmeacha clárúcháin le fáil ó Threasa ag 097 88028 nó 087 125 1642

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net

CAMPAÍ SAMHRAIDH GAEILGE i dTUAR MHIC ÉADAIGH:

Tá Coiste Cultúr Teanga Forbartha Thuar Mhic Éadaigh ag eagrú Campaí Samhraidh Gaeilge, tá foirmeacha iarratais le fáil ó Halla Thuar Mhic Éadaigh.

Coiste Cultúr Teanga Forbartha Thuar Mhic Éadaigh are organising Irish Language Summer Camps, application forms are available in Halla Thuar Mhic Éadaigh.

Coiste Cultúr Teanga Forbartha Thuar Mhic Éadaigh          T: 097 85011       R: eolas@tourmakeady.com       I: www.tourmakeady.ie