Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Sraith Ceoil an tSamhraidh 2009 | Summer Music Series '09

SRAITH CEOIL AN tSAMHRAIDH '09 | SUMMER MUSIC SERIES '09:

Beidh ocht gcinn de léirithe páirteach i Sraith Ceoil an tSamhraidh Chomhairle Contae Mhaigh Eo in ionaid mórthimpeall an chontae.  Beidh Acaill, Caisleán an Bharraigh, Béal Átha hAmhnais, Béal an Mhuirthead, Cathair na Mart, Béal an Átha, Baile Chathail, agus Cluain Cearbán uilig ina stopanna ag Sraith Ceoil an tSamhraidh 2009. Déantar freastal ar chuid mhaith blasanna i gclár spreagúil, eicléictiúil ina bhfuil cuid den tallann cheoil is fearr ó cheoltóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá cur in áirithe riachtanach agus indéanta tré Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Tá cead isteach SAOR IN AISCE chuig na himeachtaí uilig:

CATHAIR NA MART - Eaglais na Tríonóide Naofa, Dé hAoine, 3 Iúil ag 8 i.n. Irish Baroque Orchestra
BÉAL AN ÁTHA - Eaglais Naomh Micheál, Déardaoin, 9 Iúil ag 8 i.n. Dave Munnelly Band
CLUAIN CEARBÁN - Halla an Pharóiste, Dé hAoine, 17 Iúil ag 8 i.n. Emer Mayock, Donal Siggins, Jean Michel Veillon
BAILE CHATHAIL - Ionad Ealaíon Halla an Bhaile, Dé Sathairn, 18 Iúil ag 8 i.n. The Sick & Indigent Song Club
ACAILL - Eaglais Naomh Tomás, Dumha Goirt, Acaill, 24 Iúil ag 8 i.n. Redmond O'Toole & Elizabeth Cooney
CAISLEÁN AN BHARRAIGH - Cearnóg an Mhargaidh, Dé Sathairn, 25 Iúil ag 8 i.n. Ebony Steel Band
BÉAL AN MHUIRTHEAD - Áras Inis Gluaire, 30 Iúil, Déardaoin, 30 Iúil ag 8 i.n. Mike Flannery
BÉAL ÁTHA hAMHNAIS - An Mhainistir, 31 Iúil ag 8 i.n. Mat Molloy, John Carty & Arty McGlynn

Mayo County Council's Summer Music Series will feature eight musical performances in venues all around the county. Achill, Castlebar, Ballyhaunis, Belmullet, Westport, Ballina, Charlestown and Louisburgh are all stops on the Summer Music Series in 2009. Many tastes are catered for in an exciting, eclectic programme featuring some of the finest musical talent from local, national and international musicians. Booking is essential and can be done through Mayo County Council Arts Office. All events are FREE of charge.

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo:    T: 094 907 558     R: mayoarts@mayococo.ie     I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifigEalaion/