Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Deiseanna | Opportunities

15 LÉITHEOIR PROFAÍ Á LORG AG EPSO | 15 PROOFREADERS SOUGHT BY EPSO:

Tá EPSO (An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) ag lorg 15 léitheoir profaí chun folúntaisí a líonadh in Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach i Lucsamburg nó ins institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.

Ní mór d'iarrthóirí líofacht sa Ghaeilge a léiriú, chomh maith le cáilíocht tríú leibhéal agsu trí bliana de thaithí oibre a bhaineann leis an ábhar a bheith acu. Tá leibhéal ard ag teastáil i dteaga eile Eorpach (an Bhéarla san áireamh). Caithfear iarrtais a chur isteach roimh 28 Iúil ag 12 i.n. (sa Bhruiséil).

EPSO (the European Personnel Selection Office) is currently seeking to recruit 15 Irish language proofreaders to fill vacancies in the Official Publications Office in Luxembourg or in the EU institutions in general.

Required qualifications include fluency in Irish, a third level qualification, 3 years relevant work experience and a high level of knowledge of either Enlgish; French or German as a second language. The closing date for applicaiton is 28 July 2009 (at 12pm CET)

An Oifig um Roghnú Foirne                                      I: www.eu-careers.eu/apply

FÁILTE ROIMH CHEOLTÓIRÍ, AMHRÁNAITHE AGUS RINCEOIRÍ!

Cuirfidh Aonad na dTaibh-Ealaíon, NUIG, fáilte roimh iarratais ó cheoltóirí, amhránaithe agus rinceoirí dá gcúrsa lánaimseartha, An Dioplóma i gCóiriú agus Staitsiú an Cheoil Thraidisiúnta. Tá an cúrsa seo á reachtáil in éineacht leis an Dr. Charlie Lennon agus Stiúideó Cuan, An Spidéal.

Cúrsa praiticiúl atá ann a reachtáiltear ón bhFomhair go Bealtaine agus dirítear go príomha ar na hábhair seo a leanas: an Stair agus an Chumadóireacht, Cur i Láthair, an Ghaeilge agus Léiriú agus Stáitsiú Ceolchoirme. 

Thosaigh an cúrsa don gcéad uair anuraidh agus tá lucht a n-eagraithe sásta leis na torthaí foghlamtha: leathnú ar bhunscileanna ceoil agus léirithe na mac léinn chomh maith le haitheantas ón tionscal i gcoitinne i bhfoirm cuirithe ceolchoirme ó fhéiltí agus ionaid ealaíne éagsúla. Chríochnaigh an cúrsa anuraidh le léiriú do lucht féachana idirnáisiúnta ag Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe.

Aonad na dTaibh-Ealaíon, An tAcadamh, NUIG, invites applications from musicians, singers and dancers for their one year fulltime Diploma in the Staging and Arranging of Traditional Music (Dioplóma i gCóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). This is the only course of it’s kind through the medium of Irish in Ireland and is a practical course taught in conjunction with Dr. Charlie Lennon and Stiúideó Cuan, An Spidéal. The course runs from September through to May and specialises in history, composition, concert staging and performance.

This new course, which began only last September, was readily taken up by musicians keen to broaden their understanding of the tradition and hone their composition and performance skills. Concerts have been well received with invitations to perform from several festivals and venues, ending the year with a performance for the Volvo Ocean Race Festival.

Aonad na dTaibh-Ealaíon                    I: www.acadamh.ie                  T: 087 9080 194 nó 086 813 9289
AISTRITHEOIRÍ Á LORG AG GNÓ MHAIGH EO:

Tá Gnó Mhaigh Eo ag lorg aistritheoirí le Céim sa nGaeilge, Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Gaeilge, Cáilíochtaí Aistriúcháin nó ar a laghad bliain taithí aistriúcháin. Má tá suim agat seol d'iarratas chuig eolas@gnomhaigheo.ie nó cur glaoch ar Gnó Mhaigh Eo @ 098 26555. 

Gnó Mhaigh Eo                    T: 098 26555                 R: eolas@gnomhaigheo.ie                  I: www.gnomhaigheo.ie
EALAÍONTÓIRÍ AGUS CEARDAÍ Á LORG:

Tá Lámha Inspioráide, gailearaí agus barrionad ealaíne i nGaeltacht Thír Chonaill ag lorg ealaíontóirí agus ceardaithe a bhfuil suim acu ceardlann a theagasc in ábhar ar bith (físealaíon, ceardealaíon, litríocht, dráma nó ceoil.) Seol do CV agus eolas ar an ábhar ar mhaith leat a theagasc chuig lamhainspioraide@gmail.com

Lámha Inspioráide, Gaoth Dobhair                             R: lamhainspioraide@gmail.com