Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Taispeántais | Exhibitions

AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA | STRAW, HAY & RUSHES EXHIBITION:

Beannú traidisiúnta ab ea Má b’eol dom go raibh tú ag teacht bheadh luachra glasa leata agam romhat a rá le cara nó gaol nár thug cuairt ar do bhaile le tamall fada.

Taispeánfaidh Tuí, Féar & Luachra, taispeántas nua sealadach a osclóidh in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh an tseachtain seo chugainn, chomh seiftiúil is a bhí daoine agus iad ag déanamh nithe le húsáid sa teach agus ar an bhfeirm as ábhair a bhí coitanta mórthimpeall orthu. Creideann coimeádaí an taispeántais, an Dr. Anne O'Dowd, go gcuirfidh an taispeántas i gcuimhne do dhaoine an nath sin a chloistear go minic, "Múineann gá seift", nath a d'fhéadfaimis ar fad leas a bhaint as sa chúlú eacnamaíochta seo.  

Bunábhair laethúla amhail tuí, féar agus luachra a bhíodh i gceist; bhídís ar fad le fáil go flúirseach faoin tuath.  Tráth go raibh na nithe sa taispeántas á ndéanamh bhíodh sé de nós ag breathnadóirí a rá i nglór uasal go híseal gur slí bheatha "cothabhála" a bhí ag cleachtóirí na gceird seo. Ach is amhlaidh go léiríonn an réimse mór nithe, ó chathaoireacha uilleacha go bréagáin do pháistí agus diallaití marcaíochta agus rópaí tuí an chaoi ar chuir daoine na hábhair agus na scileanna a bhí acu chun feidhme san am atá caite.    

Seanmhodh taispeáinte is ea atá in úsáid sa taispeántas seo.  Beidh ‘caibinéad de nithe inspéise’ lán le diallaití, gabhalscarthaí, cathaoireacha, stóil, hataí tuí, neadacha circe, teaghráin, laincisí agus buaracha, ciseáin, coirceoga, mataí, tochtanna, coiléir chapaill agus asail, srianta agus painéil phaca. Gheobhaidh cuairteoirí léargas ar conas mar a bhí sé luí ar thocht tuí, suí ar chathaoir uilleach tuí agus hata tuí a chaitheamh.  Lena chois sin, chífidh cuairteoirí cóip nua-aimseartha de chulaith iomlán tuí a bronnadh ar an Ard-Mhúsaem in 1903 agus féadfaidh siad breathnú isteach sna súile ar an bhfear tuí bunaidh, cara Dorothy ... an taibhse préachán é féin.

Cloistear go leor le blianta beaga anuas mar gheall ar choincheap na hinbhuanaitheachta ó pholaiteoirí, pleanálaithe, eacnamaithe, cleachtóirí glasa agus saoránaigh fhreagracha. Coincheap é atá níos práinní anois ná riamh.

Beidh roinnt gníomhaíochtaí oideachais ar siúl ag an am céanna leis an taispeántas suas go tús 2010. Gheofar eolas breise ón Mhúsaem agus ar www.museum.ie  Níl aon táille isteach sa taispeántas. Amanna oscailte: Máirt—Sath:  10 – 5; Domh: 2 – 5.  Dúnta ar an Luan (laethanta saoire bainc san áireamh)

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe:         T: (094) 9031 755                 R: tpark@museum.ie                I: www.museum.ie

“If I knew you were coming I would have spread green rushes for you" was a traditional greeting to welcome a friend or relative who had not visited your home for a long time.

Straw, Hay & Rushes, a new temporary exhibition which opens in the National Museum of Ireland - Country Life, Turlough Park, Castlebar next week, shows the great ingenuity of people in using everyday materials to make objects for use abouth the house and farm.  The exhibition curator, Dr. Anne O’Dowd, believes the exhibition will also call to mind that other oft used phrase, "Necessity is the mother of invention", a phrase which may have particular resonance for us all in today’s difficult economic climate.

These everyday materials were as basic as straw, hay and rushes all of which were available for free in the landscape around us. When the objects in the exhibition were being made observers rather patronisingly described the way of life of the practitioners as "subsistence."  The ingenious use of materials to make a very large range of objects from armchairs to children’s toys and riding saddles to straw ropes shows how people traditionally made the most of materials and skills available to them.  

An older style display method is being used in this exhibition. A cabinet of curiosities is packed with saddles, straddles, chairs, stools, straw hats, hens’ nests, tethers, fetters and spancels, baskets, beehives, mats, mattresses, horse and donkey collars, bridles and pack panels.  Visitors will be able to experience what it was like to lie on a straw mattress, to sit on a straw armchair and to examine a straw bale wall. In addition, visitors will see a modern copy of a complete straw outfit which was donated to the National Museum in 1903 and go up close and personal with the original straw man and Dorothy’s friend…. the Scarecrow himself.

Politicians, planners, economists, green practitioners and responsible citizens regularly have talked about sustainability over the past number of years and it is a concept which has more relevance today than ever before. 

A number of education activities will also take place to complement the exhibition which will run until early 2010.  Further details available from the Museum and www.museum.ieAdmission to the exhibition is free. Opening times: Tues-Sat: 10am – 5pm; Sun: 2-5pm. Closed Mondays (incl. Bank Holidays).

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe:         T: (094) 9031 755                 R: tpark@museum.ie                I: www.museum.ie