Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

CRITÉIR DO DHUAIS CHOLMCILLE | CRITERIA FOR DUAIS CHOLMCILLE:

Tá na critéir do Dhuais Cholmcille fógartha ag Glór na nGael. Rachaidh an duais is déanaí seo ón chomórtas náisiúnta chuig an ghrúpa deonach is fearr a fhorbraíonn naisc idir cainteoirí Gaeilge in Éirinn agus cainteoirí Gàidhlig in Albain. Is é Colmcille a bheidh ag déanamh urraíochta ar an duais. Bunaíodh Colmcille sa bhliain 1997 le naisc teanga agus cultúrtha a chur chun cinn idir pobail an dá theanga.

Is í aidhm na duaise ná aitheantas a thabhairt d‘obair dheonach a spreagann naisc idir an dá phobal Gaelach, in Éirinn agus san Albain. Tá dóchas ag Glór na nGael agus Colmcille féin go spreagfaidh sé foghlaim ar an dá thaobh de Shruth na Maoile.

Caithfidh grúpaí ar suim leo cur isteach ar an chomórtas na critéir seo a leanas a shásamh:

• Caithfidh na hiontrálacha bheith bunaithe ar an nasc idir an Ghaeilge agus an Ghàidhlig

• Caithfidh na hiontrálacha cumarsáid a chothú idir Gaeilgeoirí agus cainteoirí Gàidhlig;

• Go rachadh an nasc chun sochair an dá phobail;

• Caithfidh na coistí nó na grúpaí pobail cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le chéile;

• Caithfidh gné foghlama Gaeilge in Albain nó Gàidhlig in Éirinn a bheith mar chuid de chlár imeachtaí na hiontrála;

• Cuirfear fáilte roimh coistí nó grúpaí deonacha,

• Mar chuid de mholtóireacht an chomórtais, beidh gá le tuairisc scríofa ó na rannpháirtithe;

• Go gcaithfear aon duais a bhuafar sa chomórtas seo leis an nasc idir an dá phobal teanga a dhoimhniú.

Is féidir cóip den chritéir agus tuilleadh eolais faoin chomórtas a fháil ó Ghlór na nGael ag +353 46 943 0974 nó le r.phost fiosru@glornangael.ie.

Glór na nGael has announced the criteria for Duais Cholmcille, the new prize that the national competition is offering to those involved in developing links between Irish speakers in Ireland and Gàidhlig speakers in Scotland. Colmcille is sponsoring the new prize. It was established in 1997 to promote cultural and linguistic links between the two language communities.

The aim of Duais Colmcille is to give acknowledgment to voluntary work that promotes links between Gaelic-speakers and the Gaelic-speaking communities of Ireland and Scotland. Both Colmcille itself and Glór na nGael hope that it will encourage further learning opportunities on both sides of the Sea of Moyle. Entrants to the competition will need to satisfy the following requirements:

• All entries must be based on the link between the Gaelic speaking communities in Scotland and Ireland.

• Entries must encourage contact between Irish speakers and Gàidhlig speakers;

• The links should be to the benefit of both communities;

• Committees from the two communities must establish effective communication with each other;

• There must be an element of learning Irish in Scotland or Gàidhlig in Ireland for the respective in the programme of entries;

• Entries are welcomed from committees and voluntary organisations;

• As part of the adjudication of the competition, there will be a requirement for a written report from participants;

• Any prize that may be won must be spent on deepening the link between the two language communities.

GLÓR NA nGAEL             T: 046 943 0974              R: fiosru@glornangael.ie                  I: www.glornangael.ie

LOGÓ NUA DO SHEACHTAIN NA GAEILGE DE DHÍTH | SEACHTAIN NA GAEILGE IS LOOKING FOR A NEW LOGO:

Tá Seachtain na Gaeilge ag iarraidh ar léitheoirí le bua na healaíne lógó nua a dhearadh dúinn! Beidh an lógó nua le feiceáil ar gach aon rud a mbeidh ainm an chomhlachta bainteach leis.

Beimid ag bronnadh €500 don lógó is fearr agus is oiriúnaí. Ní mór don lógó a bheith nua-aimseartha, beoga, dathannach. Ná bain úsáid as dathanna an bhrait Éireannaigh, as seamróga, ná as leipreacháin! Ní gá do dhearthóirí cloí leis an mana “Croí na Teanga –it’s You’ atá againn faoi láthair, ba bhreá linn dearadh iomlán nua!

Beidh cearta an lógó i seilbh Sheachtain na Gaeilge nuair atá dearadh socraithe agus conradh comhlíonta leis an dearthóir. Ní mór do na hiontrálacha a bheith mar JPEG, PDF nó i bhfoirm eile le caighdeán ard agus seolta chugainn ag eolas@snag.ie roimh Aoine 17 Iúil 2009.

Táimid ag súil go mór le bhur n-iontrálacha! Go n-éirí go geal libh!

Seachtain na Gaeilge are calling on artistic readers to design a new logo for us! The new logo will be seen on everything that our company name is associated with. We will award €500 for the best, most suited logo. 

The new logo should be modern, vibrant, colourful. Please do not incorporate the tricolours, shamrocks, leprechauns! Designers should not be limited to designing this logo based on our current motto “Croí na Teanga-it’s You!”, we want a completely new design!Seachtain na Gaeilge will own the rights to the logo once a design has been chosen and a contract agreed with the designer. All entries should be in JPEG, PDF or other high quality format and sent to eolas@snag.ie by Friday July 17th 2009.

We look forward to receiving your entries! Go n-éirí go geal libh! 

Seachtain na Gaeilge                     R: eolas@snag.ie                     I: www.snag.ie