Féile Lúnasa Chill Chomáin

FÉILE LÚNASA

Tionólfar Féile Lúnasa, mórfhéile tuaithe ag comóradh oidhreacht, cultúir agus traidisiúin spóirt Chill Chomáin, in ionaid éagsúla ar fud an pharóiste idir an 30ú Iúil agus an 8ú Lúnasa.  Beidh sraith imeachtaí eagraithe i gcaitheamh na féile mar shampla cluichí peile Gaelacha, taispeántas grianghraif, siúlóid oidhreachta, seisiúin cheoil, amhránaíochta agus damhsa, biongo mór agus lá spóirt le gníomhaíochtaí le haghaidh chuile aoisghrúpa idir óg agus aosta.  Is iad Cumann Lúthchleas Gael Chill Chomáin, Comhar Dún Chaocháin Teo agus Coiste Ghlór na nGael Ceathrú Thaidhg eagraithe na féile.  Is féidir an clár agus breis eolais a fháil ó Threasa ag 097 88082 / 087 1251642 nó ó Michelle ag 097 87944 / 086 4075057.

Féile Lúnasa, a community festival celebrating the heritage, culture and sporting tradition of Cill Chomáin, will be held in various venues throughout the parish between the 30th July and 8th of August.  The festival programme includes a football tournament, a photographic exhibition, a heritage walk, music, song and dance sessions, bingo mór, a sports day with novelty events to suit all age groups including the wheelbarrow race, sack and three-legged race, wellington throw, guess the weight, potato picking, tug-of-war agus go leor eile!!  The event is organised by Cumann Lúthchleas Gael Chill Chomáin, Comhar Dún Chaocháin Teo and Coiste Ghlór na nGael Ceathrú Thaidhg.  For a copy of the festival programme or further information please contact Treasa on 097 88082 / 087 1251642 or Michelle on 097 87944 / 086 4075057.

Féile Lúnasa Chill Chomáin        T: 097 88082 / 087 125 1642       R: dunchaochain1@eircom.net