Siúlóidí | Walks

SIÚLÓID TREORAITHE A EAGRÚ AR SHLÍ NA SLÁINTE CEATHRÚ THAIDHG

Cuir ort do bhróga, téigh amach ag siúl le haghaidh leath uair a’ chloig, cúig lá na seachtaine, agus déanfaidh tú maitheas do do chroí.  Sin é an teachtaireacht a bhí ag Foras Chroí na hÉireann agus é ag fógairt Lá Domhanda Chroí, a thiteann ar an Domhnach, an 27ú Meán Fómhair i mbliana.  Aclaíocht iontach atá sa tsiúlóid chun strios a íslú, do mheáchan a bhainistiú agus galar chroí a sheachaint.  Ar fud na hÉireann táthar ag súil go mbeidh breis agus 10,000 duine, idir óg agus aosta, ag glacadh páirt san imeacht.  Mar chuid den ocáid tá sé i gceist ag Comhar Dún Chaocháin Teo siúlóid treoraithe a eagrú ar Shlí na Sláinte Ceathrú Thaidhg, ag tosnú amach ag an Seanscoil ag 3.00 i.n.  Bígí linn!

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net
CLUB SIÚLÓIDE THUAR MHIC ÉADAIGH | TUAR MHIC ÉADAIGH WALKING CLUB

Dé Céadaoin, 2ú Meán Fómhair ag tosnú ag Halla Thaur Mhic Éadaigh ag 7:30. Cuirfear fáilte roimh chách.

Wednesday, 2nd September, the walk begins at Halla Thuar Mhic Éadaigh at 7:30. Everyone is welcome.

Coiste Cultúr Teanga Forbartha Thuar Mhic Éadaigh       T: 097 8501      R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie
WESTERN OCEAN WEEKEND WALK

Tá Léim Siar ag eagrú siúlóide i gcuideachta Tourism Pure, Caisleán an Bharraigh ó 11- 13 Meán Fómhair. Is i gceantar Choill an tSeiscinn, Oileán Inis Caoich agus An Mhuirthead a bheidh an tsiúlóid agus cuirfear lóistín ar fáil. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Hannah Quigley ar 097 85004/ 086 251 2965.

These are three days of varied walking - from large plantation forest to cliff top trail; from offshore island to beaches and sand dunes. 

Léim Siar               T: 097 85004/ 086 251 2965                     R: hannaquigley@gmail.com                           I: www.leimsiar.com