Scríbhneoireacht Cruthaitheach | Creative Writing

GRÚPA SCRÍBHNEOIREACHTA CRUTHAITHEACHA | CREATIVE WRITING GROUP

Ar mhaith leat léargas a fáil ar scileanna ceapadóireachta, carachtar agus forbairt plota, nó do shaothar féin a phléigh nó a léamh os gcomhair grúpa? Beidh Grúpa Scríbhneoireachta Cruthaitheacha ag tosú i dTuras Siar, An Cartúr, bí i dteagmháil leo le haghaidh tuilleadh eolais.

Would you like to get an insight to the skills of composition, character and plot development, or discuss your own work, or share it with a group of aspiring writers? A Creative Writing Group will be starting shortly in Turas Siar, Cartron.

Turas Siar           T: 097 85011             R: turas.siar@yahoo.ie