Oíche Chultúr Mhaigh Eo | Mayo Culture Night

Oíche Chultúr Mhaigh Eo – Imeachtaí spraíúla, saor in aisce, teaghlach-bunaithe:

Beidh na doirse fágtha ar oscailt níos moille ná mar is gnách in ionaid éagsúla i Maigh Eo ar an Aoine, an 25 Meán Fómhair. Tuige sin? Bhuel beidh Oíche Chultúr Mhaigh Eo ar siúl sa chontae, i gcomhar le hoícheanta cultúrtha i ndeich gcontae eile. Seo an chéad Oíche Chultúr Mhaigh Eo agus tabharfar deis iontach do mhuintir Mhaigh Eo turas a thabhairt ar ionad ealaíon nó cultúir áitiúil le fáil amach céard go baileach a bhíonn ar siúl ann. Tá roinnt mhaith ionaid ealaíon agus cultúir ag fáil réidh go dícheallach ionas go mbeidh an imeacht seo ar fáil ar fud an chontae. I measc na n-ionad atá an-ghníomhach ag cur a gcuid cláracha le chéile tá Áras Inis Gluaire i mBéal an Mhuirthead, Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna i mBaile an Chaisil, Stiúideonna Theach an Chustaim i gCathair na Mart, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh i gCaisleán an Bharraigh agus Músaem Shaol na Tuaithe i dTurlach. Beidh neart imeachtaí ann ar Oíche Chultúr Mhaigh Eo – ceardlanna, taispeántais, léirithe scannáin, seisiúin open mic, turais thart ar na hionaid agus na stiúideonna, ceol agus go leor leor eile.

Ar smaoinigh tú riamh faoi céard atá taobh istigh de stiúideo ealaíontóra, cé na hábhair agus bealaí oibre a úsáidtear ann agus cén bhaint atá aige seo ar fad leis na saothair ealaíne den scoth a fheictear in áiteanna poiblí? Bhuel má tá dúil agat ina mhacasamhail seo tuige nach rachfá chuig Stiúideonna Theach an Chustaim i gCathair na Mart nó Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna i mBaile an Chaisil le fáil amach faoi céard a bhíonn ar bun ina gcuid stiúideonna. Beidh seans agat an tráthnóna sin do chuid priontaí féin a dhéanamh sna ceardlanna agus saothair ealaíonta a fheiceáil sna taispeántais.

Agus muid ag trácht ar chupáin tae tá Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh i gCaisleán an Bharraigh ar thóir cuairteoirí i gcaitheamh Oiche Chultúr Mhaigh Eo a chanfadh dá suipéar – buail isteach mar sin, can amhrán agus bronnfar cupán caife, tae, seacláid the nó gloine fíona saor in aisce ort. Tógfaidh Oisín Heraghty thart fán ionad ealaíon thú agus feicfidh tú an seomra rialaithe. Chun atmaisféar na hoíche a chlárú beidh an tuairisceoir Ian ag fánaíocht ó cheardlann go ceardlann ag tógáil grianghraif de na himeachtaí éagsúla agus teilgfear iad seo ar bhalla éigin san fhoirgneamh. Tabharfar deis ar an oíche do ghrúpaí áitiúla ealaíon a gcuid saothair a chur ar taispeáint do mhuintir Chaisleán an Bharraigh.    

Scannáin, scannáin agus tuilleadh scannáin; Tig leis an lucht féachana teacht isteach agus imeacht ón ‘phictiúrlann’ i gcaitheamh an tráthnóna in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha ag baint sult as na gearrscannáin - go leor díobh a rinneadh mar chuid den scéim Filmbase Shorts. Agus tú ag tógáil sosa ó na scannáin beidh tú in ann cuairt a thabhairt ar an taispeántas Altered Images, an chéad taispeántas dá mhacasamhail in Éirinn, a bheidh inrochtana don phobal uilig go léir, do dhaoine faoi mhíchumas ach go háirithe. Taispeánfar gach saothar sa ghnáthbhealach le tionlacan ó chur síos ar trealamh éisteachta agus miodamhail rilífe. Mar chuid den taispeántas beidh ceardlann freagartha ann ina mbeidh deis ag páistí agus daoine fásta páirt a ghlacadh i réimse imeachtaí idirghníomhacha.

Tá Áras Inis Gluaire ag ceiliúradh cultúr na mara i dtuaisceart Mhaigh Eo le léiriú speisialta den ghearrscannán Whaling Afloat and Ashore le R.W. Paul. Meastar gurb é (cóip neamhiomlán de) an scannán deiridh leis a mhaireann. Rinneadh an scannán áirithe seo le comóradh a dhéanamh ar an chomhlacht Arranmore Whaling Company ar Inis Gé Theas, oileán ar chósta Mhaigh Eo gar do Bhéal an Mhuirthead. Leireofar an scannán ‘Idealny facet dla mojej dziewczyny’ chomh maith, scannán ó 2009 leis an stiúrthóir Pólainneach Tomasz Konecki. Beidh ceol ó Chraobh Chlann Lir, brainse Iorrais de chuid Chomhaltas agus ceadal dar teideal ‘Dreams & Wishes’ ón meánsoprán cáiliúil Margaret Probyn. 

Coinneoidh Músaem Shaol na Tuaithe i dTurlach na doirse ar oscailt go mall ar an oíche. Ar smaoinigh tú riamh faoin taobh istigh de cheárta nó faoi na cluichí a d’imir ár gcuid seantuismitheoirí? Bhuel má tá suim agat ina mhacasamhail sin buail isteach chuig an turas treoraithe timpeall ar an músaem ag 7.45pm ar an oíche. De rogha ar sin tig leat siúl thart sa mhúsaem agus an cnuasach a fheiceáil leat féin. Ar Oíche Chultúr Mhaigh Eo beidh seans agat bualadh le cleachtais oibre ón am atá caite, ceardlanna i ndéanamh Snaidhm an Fhómhair agus i ndéanamh cléibh. Tá dalladh le feiceáil agus le déanamh i Músaem Shaol na Tuaithe.

Le blaiseadh eile a thabhairt ar thréimhse atá caite, na 1950í agus 1960í an uair seo, déanfaidh Leabharlann agus Cartlann Jackie Clarke i gcomhar le hInstitiúid Scannán na hÉireann an chéad taibhiú ar Chnuasach Scannán Jackie Clarke in Óstán an Icehouse, Béal an Átha ó 9pm go meánoíche ar Oíche Chultúr Mhaigh Eo. Tugtar léargas sna scannáin seo ar phobal agus modh maireachtála atá imithe go deo anois mar aon le hábhar áitiúil agus náisiúnta eile. An chríoch is foirfe le hOíche Chultúr Mhaigh Eo 2009.

Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill a chomhordnaigh an Oíche Chultúir le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Mhaigh Eo. Leagtar béim mhór ar chúrsaí rochtana ar Oíche Chultúr Mhaigh Eo agus cuirfear le huaireanta oscailte na n-ionad éagsúla. Beidh cead isteach saor in aisce do gach duine ag na himeachtaí ar fad. Tugtar deis uathúil do mhuintir Mhaigh Eo na healaíona sa cheantar áitiúil a bhlaiseadh agus beidh ionaid ealaíon in ann an saibhreas agus an éagsúlacht atá sna himeachtaí cultúrtha ar leac an dorais acu a léiriú. Beidh deis ar Oíche Chultúr Mhaigh Eo seoda ealaíne an chontae a cheiliúradh ar bhonn náisiúnta.     

Níl anseo ach fíorbheagán den réimse leathan imeachtaí a bheas ar bun ar Oiche Chultúr Mhaigh Eo. Beidh bróisiúir le sonraí na n-imeachtaí uilig go léir ar fáil go luath i mí Lúnasa ón Oifig Ealaíon agus ag na hionaid thuasluaite. Má theastaíonn ceann uait déan teagmháil leis an Oifig Ealaíon ag 094-9024444 Fo-Líne 7558, 7560 nó R-phost mayoarts@mayococo.ie .

Oíche Chultúr Mhaigh Eo - PDF

Oíche Chultúr Mhaigh Eo - Word

Mayo Culture Night - Free, fun, family-friendly events throughout the county.

On Friday September 25th 2009, a number of Mayo venues will keep their doors open later than usual.  Why?  Well on the last Friday in September, along with ten other counties, Mayo is hosting Culture Night.  This is Mayo’s first Culture Night and provides an unprecedented opportunity for Mayo people to go along to their local arts or cultural venue and see what really goes on behind the scenes.  In a unique take on Culture Night, a number of arts and culture venues in County Mayo are enthusiastically participating, so the event will be county wide. Busily finalising their programmes for the night are Áras Inis Gluaire in Belmullet, Ballina Arts Centre, Ballinglen Arts Foundation in Ballycastle, Custom House Studios in Westport, Linenhall Arts Centre in Castlebar and the National Museum of Ireland – Country Life, in Turlough.  The varied programme includes workshops, exhibitions, film screenings, open mic sessions, tours of the venues and studios, music and much, much more. 

Ever wondered what an artist’s studio is like, what kind of materials and activities go on there and how is this connected to the wonderful artworks we see in public spaces?  Well if this is your cup of tea why not go along to the Customs House Studios in Westport or Ballinglen Arts Foundation in Ballycastle and investigate the activity that goes on in their studios.  Both venues have workshops where you can make you own prints as well as exhibitions of artwork on the evening. 

Speaking of cups of tea, the Linenhall Arts Centre, Castlebar are asking visitors to the centre on Culture Night to Sing for their Supper – so call in, sing and come away with a free cup of coffee, tea, hot chocolate or a glass of wine.  Also on the night Oisín Heraghty will take you behind the scenes of a working arts centre for a glimpse into the controls room.  To capture the atmosphere of the evening, roving reporter Ian will dip in and out of the workshops to document some of the goings-on and project stunning images somewhere on the building.  There will also be an opportunity for local arts groups to display their wares on the night, providing an opportunity for the public to find out what the Mayo arts community have to offer the citizens of Castlebar.

Films, films and more films; on Culture Night Ballina Arts Centre will be running a drop in, drop out short films screening throughout the evening – the films were made through the Filmbase Shorts scheme.  And while you’re taking a break from the screenings why not visit the Altered Images Exhibition, the first exhibition of its kind in Ireland, which aims to be accessible to all sections of the community, particularly disabled people.  Each work will be displayed by conventional means and accompanied by audio descriptions and relief models.  As part of the exhibition, there will be an Exhibition Response workshop room running a variety of interactive workshop activities for children and adults.

In north Mayo Áras Inis Gluaire are celebrating its maritime culture with a special screening of the R.W. Paul  short film Whaling Afloat and Ashore.  This is thought to be the last of his films to survive, and exists only in an incomplete copy. Filmed in Ireland (along with several other films, now lost), it was made to commemorate the opening of the Arranmore Whaling Company at South Iniskea, an island off the Mayo coast, close to Belmullet.  There will also be a screening of ‘Idealny facet dla mojej dziewczyny’ a 2009 film by polish director Tomasz Konecki.  The centre will also have music by Craobh Chlann Lir, the Comhaltas branch in Erris and a recital by well known English mezzo-soprano Margaret Probyn entitled ‘ Dreams & Wishes’.

The Museum of County Life in Turlough will also remain open late on the night.   Ever wondered what a blacksmiths forge looks like or what games our grandparents played?  Well if your curiosity for such things is rife, why not join the guided tour of the Museum at 7.45pm on the night.  Likewise you can take a look round the museum and explore the collection for yourself.  On the night you can experience first hand some of the practices of our ancestors, from a Harvest Knot workshop to a Rush Basket demonstration. There is plenty to see and do at the Museum of Country Life.    

With another glimpse of the past in store, this time the 1950’s and 1960’s , The Jackie Clarke Library and Archives, Ballina in association with the Irish Film Institute will premiere a screening of films from the the Jackie Clarke Film Collection at the Icehouse Hotel from 9pm to midnight on Culture Night.  This film collection contains footage of a people and a way of life that is now gone forever and include local as well as national material.  The perfect end to Mayo Culture Night 2009.

Culture Night is an initiative co-ordinated by Temple Bar Cultural Trust and supported by the Department of Arts, Sport and Tourism in partnership with Mayo County Council.  The main focus of Culture Night is on access, and venues will extend opening hours, organise events which are free of charge and open to the public.  This event provides a unique opportunity for Mayo audiences to engage with and investigate arts activity in their locality while providing venues with an occasion to showcase to local communities the wealth and variety of cultural activity that exists on their doorsteps.  Culture Night is also a wonderful chance to promote Mayo’s contribution to the arts on a national level. 

This is merely a glimpse of what’s on offer in the county on Culture Night.  Brochures with full details of events in Mayo will be available from the Arts Office and participating venues in early August.  If you would like to receive one please contact the Arts Office on 094-9024444 Ext 7558, 7560 or email mayoarts@mayococo.ie .

Mayo Culture Night PDF Document

Mayo Culture Night Word Document

Please click here to find out what's happening around the country for Culture Night 2009