Lón Gaeilge nó Maidin Caife? | Lunch as Gaeilge or Morning Coffee?

LÓN GAEILGE | LUNCH AS GAEILGE:

Is deis iontach é seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile a oibríonn i gCaisleán an Bharraigh a bhfuil suim acu sa teanga.  Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

Déardaoin seo chugainn, 10ú Meán Fómhair i , Sráid Spencer ó 1-2.

This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar. Next Thursday, 10th September, in Cafè Moca, Spencer Street from 1-2.

Oifig na Gaeilge:        T: 087 697 2922       R: gaeilge@mayococo.ie       I: http://www.mayococo.ie/ga/NaSeirbhisi/OifignaGaeilge/
MAIDIN CAIFE | MORNING COFFEE

Tá Bantracht Dún Chaocháin ag eagrú maidin caife sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg ar an 17ú Meán Fómhair idir 10.00 r.n. agus 1.00 i.n. ar mhaithe le Cumann Oispíse Mhaigh Eo - Ros Comáin.  Fáilteofar roimh do thacaíocht ar son na cúise fiúntach seo.  Caithfear an t-airgead uilig a bhaileofar i gceantar feidhme na h-oispíse sna contaetha seo.    

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net