Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

COMHRÁ i gCROIS MHAOILÍONA | AFTER SCHOOL CONVERSATIONAL IRISH IS CROSSMOLINA 

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga? Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú grúpa Comhrá Gaeilge do mhic léinn meánscoile i gCrois Mhaoilíona. Bí i dteagmháil le Brídín ar 087 978 1166, má tá suim agat féin, nó má tá aithne agat ar éinne eile a mbeadh suim acu sa ghrúpa Comhrá seo.

Terrified by the thoughts of the Béal Triail? Do you want a chance to use your cúpla focal outside of the classroom? Conradh na Gaeilge are organising an after-school conversational Irish group in Crossmolina for Secondary School students. Please contact Brídín on 087 978 1166, if you, or anyone you know, is interested in attending.

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge      T: 094 9022 444/ 087 978 1166        R: eolas@conradhmhaigheo.ie
CLUB ÓIGE ACLA:

Beidh Club Óige Acla ag tosú arís don Fhómhar, beidh sé ar siúl gach Satharn ó 10 go thí 1, club spórt agus spraoi atá ann do dhaoine óga atá idir 7 & 14 bliana d'aois.

Club Óige Acla will be starting up again this Autumn, it will be held every Saturday from 10 'till 1. Sports and activities youth club for those aged between 7 &14, conducted through the medium of Irish.

C.F.A.A.                 T: 098 43292                     R: maire@acaill.com                 I: www.acaill.com
SCANNÁN DON ÓIGE

Léiritear scannán le haghaidh páistí bunscoile an cheantair sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg chuile Deardaoin ag tosnú ag 8.00 i.n.   Tugann sé deis don aoisghrúpa seo teacht le chéile go sóisialta i dtimpeallacht thaitneamhach agus spraoi a bhaint as an ocáid. 

Comhar Dún Chaocháin                           T: 097 88082/ 087 125 1642                              R: dunchaochain1@eircom.net