Comórtais/Duaiseanna | Competitions/Awards

COMÓRTAS SCRIPTE | SCRIPT COMPETITION

Leis an duaischiste is mó sa tír ó thaobh na scríbhneoireachta de, beidh muintir na Taibhdheirce ag súil go dtabharfaidh Gradam Scríbhneoireachta Bháitear Uí Mhaicín spreagadh do ghlúin nua peann a chuir le pár. Beidh  €7,500 le buachan don fhad-dhráma is fearr chomh maith le €1,000 don ghearrdhráma is fearr. 

With the largest writing award of its kind in Ireland, the Walter Macken Playwriting Award, An Taibhdhearc is hoping to inspire a new generation of writing for theatre in the Irish language. €7,500 will be awarded to the writer of the best full length play, with €1,000 to be awarded to the best one act or short play.

TAIBHDHEARC NA GAILLIMHE             T: 091 562 024              R: eolas@antaibhdhearc.com                  I: www.antaibhdhearc.com
CRITÉIR DO DHUAIS CHOLMCILLE | CRITERIA FOR DUAIS CHOLMCILLE:

Tá na critéir do Dhuais Cholmcille fógartha ag Glór na nGael. Rachaidh an duais is déanaí seo ón chomórtas náisiúnta chuig an ghrúpa deonach is fearr a fhorbraíonn naisc idir cainteoirí Gaeilge in Éirinn agus cainteoirí Gàidhlig in Albain. Is é Colmcille a bheidh ag déanamh urraíochta ar an duais. Bunaíodh Colmcille sa bhliain 1997 le naisc teanga agus cultúrtha a chur chun cinn idir pobail an dá theanga.

Is í aidhm na duaise ná aitheantas a thabhairt d‘obair dheonach a spreagann naisc idir an dá phobal Gaelach, in Éirinn agus san Albain. Tá dóchas ag Glór na nGael agus Colmcille féin go spreagfaidh sé foghlaim ar an dá thaobh de Shruth na Maoile.

Caithfidh grúpaí ar suim leo cur isteach ar an chomórtas na critéir seo a leanas a shásamh:

• Caithfidh na hiontrálacha bheith bunaithe ar an nasc idir an Ghaeilge agus an Ghàidhlig

• Caithfidh na hiontrálacha cumarsáid a chothú idir Gaeilgeoirí agus cainteoirí Gàidhlig;

• Go rachadh an nasc chun sochair an dá phobail;

• Caithfidh na coistí nó na grúpaí pobail cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le chéile;

• Caithfidh gné foghlama Gaeilge in Albain nó Gàidhlig in Éirinn a bheith mar chuid de chlár imeachtaí na hiontrála;

• Cuirfear fáilte roimh coistí nó grúpaí deonacha,

• Mar chuid de mholtóireacht an chomórtais, beidh gá le tuairisc scríofa ó na rannpháirtithe;

• Go gcaithfear aon duais a bhuafar sa chomórtas seo leis an nasc idir an dá phobal teanga a dhoimhniú.

Is féidir cóip den chritéir agus tuilleadh eolais faoin chomórtas a fháil ó Ghlór na nGael ag +353 46 943 0974 nó le r.phost fiosru@glornangael.ie.

Glór na nGael has announced the criteria for Duais Cholmcille, the new prize that the national competition is offering to those involved in developing links between Irish speakers in Ireland and Gàidhlig speakers in Scotland. Colmcille is sponsoring the new prize. It was established in 1997 to promote cultural and linguistic links between the two language communities.

The aim of Duais Colmcille is to give acknowledgment to voluntary work that promotes links between Gaelic-speakers and the Gaelic-speaking communities of Ireland and Scotland. Both Colmcille itself and Glór na nGael hope that it will encourage further learning opportunities on both sides of the Sea of Moyle. Entrants to the competition will need to satisfy the following requirements:

• All entries must be based on the link between the Gaelic speaking communities in Scotland and Ireland.

• Entries must encourage contact between Irish speakers and Gàidhlig speakers;

• The links should be to the benefit of both communities;

• Committees from the two communities must establish effective communication with each other;

• There must be an element of learning Irish in Scotland or Gàidhlig in Ireland for the respective in the programme of entries;

• Entries are welcomed from committees and voluntary organisations;

• As part of the adjudication of the competition, there will be a requirement for a written report from participants;

• Any prize that may be won must be spent on deepening the link between the two language communities.

GLÓR NA nGAEL             T: 046 943 0974              R: fiosru@glornangael.ie                  I: www.glornangael.ie
GRADAM GNÓ LE GAEILGE

Tugann an gradam seo aitheantas do ghnóthaí atá ag úsáid na Gaeilge mar uirlis ghnó nó mar mhodh margaíochta / cumarsáide chun buntáiste iomaíochta a bhaint amach. Tá an duais seo oscailte d’uile ghnólacht atá lonnaithe i gCo. Mhaigh Eo. Is é an Aoine, an 25ú Mean Fómhair 2009 an dáta deiridh le haghaidh iontrálaithe. Tá an t-eolas faoi na gradaim Ghnó uile ar fáil ó gach oifig de chuid Chumann Trádála Mhaigh Eo nó ó Ghnó Mhaigh Eo.

I mbliana is é Gnó Mhaigh Eo i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta atá ina urraitheoir ar Ghradam Gnó le Gaeilge.

GRADAM GNÓ LE GAEILGE (Business through Irish Award)

This award recognises businesses that use the Irish language as a tool for business or as a method in their marketing / communications to enhace their competitive advantage. This award is open to all businesses located in County Mayo.

The closing date for applications is Friday, 25th September. Information on all the Business awards is available from all the Mayo Chamber offices or from Gnó Mhaigh Eo.

This year the Gnó le Gaeilge Award is sponsored by Gnó Mhaigh Eo in partnership with Údarás na Gaeltachta.

Gnó Mhaigh Eo                     T: 098 26555                   I: www.gnomhaigheo.ie              R: eolas@gnomhaigheo.ie