Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Taispeántais | Exhibitions

TAISPEÁNTAS 'WESTSCAPES' | 'WESTCAPES' EXHIBITION

Beidh taispeántas ealaíne le Annette Gaffney dar teidéal 'Westscapes' á taispeáint in Áras Inis Gluaire go dtí 21 Meán Fómhair 2010.

An exhibtion of paintings by Annette Gaffney, titled 'Westscapes' will be on display in Áras Inis Gluaire gallery until September 21.

Áras Inis Gluaire     T: 097 81079        R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie        I: www.arasinisgluaire.ie
SEOLADH TAISPEÁNTAIS | EXHIBITION LAUNCH

Seolfar taispeántas le Agnes Nyland ó Chaisleán an Bharraigh in Áras Inis Gluiare, Déardaoin 23ú Sathairn. Beidh an taispeántas le feiceáil go dtí 19ú Deireadh Fómhair. Cuirfear fáilte roimh gach éinne chuig an seoladh.

An exhibition by Agnes Nyland from Castlebar, will be launched on Thursday, September 23 in Áras Inis Gluaire. The works will be on display until October 19. All are welcome to the launch.

Áras Inis Gluaire     T: 097 81079        R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie        I: www.arasinisgluaire.ie