Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

GIVE IT A GO GAEILGE!

An duine óg thú thar dhá bhliain déag d’aois? Buail isteach chuig an NYP Dé Sathairn 11 Meán Fómhair ó 3-6 agus bain triail as Drámaíocht, Drumaíocht, Potadóireacht, Karate, Juggling, Beochan agus go leor eile...

 • Cathain? gach Satharn i mí Mheán Fómhair
 • Am? 3-6
 • Áit? NYP (Neighbourhood Youth Project), Sráid an tSéipéil, Caisleán an Bharraigh.
 • Costas? Saor in aisce

  Are you a young person over the age of 12 yrs? Call into the NYP Satuday 11 September from 3-6 and have a go at Drama, Drumming, Pottery, Karate, Juggling, Animation and lots more...

 • When? every Saturday in September
 • Time? 3pm to 6pm
 • Where? The Neighbourhood Youth Project (NYP) Chapel Street, Castlebar.
 • Cost? No charge

  Tugann Foras na Gaeilge, Mayo Intercultural Action agus Comhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht don scéim seo.

  Tuilleadh eolais           T: 087 697 2922           R: gaeilge@mayococo.ie
  RANGANNA GAEILGE AR FUD MHAIGH EO | IRISH LANGUAGE CLASSES ACROSS MAYO

  Beidh Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh ag reáchtáil Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, scoláirí bunscoile agus scoláirí meánscoile ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí Dheireadh Fómhair 2010. Téigh i dteagmháil le Brídín ó Chonradh na Gaeilge le haghaidh tuilleadh eolais.

  Togra Mhaigh Eo of Conradh na Gaeilge, Castlebar are organising Irish language classes for adults and primary and secondary school students across Mayo, starting in October 2010. Contact Brídín from Conradh na Gaeilge for further information.

  Conradh na Gaeilge            T: 094 9022 444 nó 087 978 1166          R: eolas@conradhmhaigheo.ie
  CLUB ÓIGE NUA i mBÉAL EASA | NEW IRISH LANGUAGE YOUTH CLUB IN FOXFORD

  Tá Club Óige á bhunadh i mBéal Easa. Cuirfear fáilte roimh páistí ó rang 5 sa bhunscoil go mic léinn Ard Teiste. Beidh sé ar siúl gach Céadaoin ó 7pm-8.30pm.

  Eagraíonn Cumann na bhFiann clubanna óige go seachtainiúil/coicísiúil ar fud na tíre, a thugann deis do dhaltaí a gcuid Gaeilge labhartha a chleachtadh agus a fhorbairt.

  Is iad na buntáistí a bhaineann leis seo ná go mbíonn an teanga in úsáid i measc na ndaltaí agus dá réir sin tuigeann siad níos fearr an tábhacht atá leis an teanga dár bhféiniúlacht. Chun tairbhe iomlán a bhaint as cúrsa de chuid Choláiste na bhFiann, tá sé riachtanach gach deis a thapú chun Gaeilge a labhairt chomh minic agus is féidir.

  Chomh mhaith leis an gclub óige, eagraíonn Cumann na bhFiann go leor imeachtaí bliantúla náisiúnta, ar nós ceolchoirmeacha, dioscó, deireadh seachtainí as baile, srl. Tá tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil sa Chumann.

  Cumann na bhFiann, Ireland's largest youth organisation, is setting up one of its clubs in Foxford. The club will cater for students from 5th class in primary school through to Leaving Cert students.

  It will run on a weekly basis on Wednesday evenings between 7pm - 8.30pm. It is open to all students wishing to improve on their spoken Irish.

  Cumann na bhFiann       T: 087 988 2180          R: eolas@colaistenabhfiann.ie          I: www.colaistenabhfiann.ie
  ÓIGE NA GAELTACHTA i dTUAR MHIC ÉADAIGH
 • Tá oibrí deonacha á lorg ag Óige na Gaeltachta Thuar Mhic Éadaigh chun cabhrú lena gClub Óige. Cuirfear traenáil agus tacaíocht ar fáil. Tosóidh an club arís i mí Dheireadh Fómhair. Cuir glaoch ar 087 760 7114 nó 087 744 3531 le haghaidh tuilleadh eolais.

  Óige na Gaeltachta Tuar Mhic Éadaigh is seeking volunteers to help with their youth club activities. Training and support will be provided. The club will start back in early October. Please contact 087 760 7114 or 087 744 3531 for further information.

  Halla Thuar Mhic Éadaigh        T: 094 9544 295        R: eolas@tourmakeady.com        I: www.tourmakeady.ie