You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Meitheamh 2009

Meitheamh 2009


Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CIORCAIL CHOMHRÁ: Is deis iontach í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh, agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeigle ag an am céanna. Everyone is welcome, regardless of what level of Irish you have, Thursday 4th June, Mellett's Pub, Swineford at 9.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Logainmneacha | Placenames


LOGAINMNEACHA NA LEITHINISE: Beidh Fiachra Mac Gabhann, fear a bhfuil go leor taighde déanta aige ar logainmneacha Mhaigh Eo, ag tabhairt caitn ar logainmneacha na leithinise, logainmneacha cheantar Iorrais, agus logainmneacha an Chontae, Dé Luain 15ú Meitheamh i dTuras Siar, An Cartúr ag 8i.n.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Logainmneacha | Placenames

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


CAMPAÍ SAMHRAIDH GAEILGE | IRISH LANGUAGE SUMMER CAMPS: Tá Togra Mhaigh Eo ag reáchtáil Campaí Samhraidh Gaeilge ar fud Mhaigh Eo an Samhraidh seo, le haghaidh páistí idir 7-13 bliain d'aois. Togra Mhaigh Eo are organising Irish Language Summer Camps all over Mayo during the Summer, the camps are aimed at children aged betwenn 7 and 13.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Litríocht | Literature


LÉAMH LE ÉILÍS NÍ DHUIBHNE | READING WITH ÉILÍS NÍ DHUIBHNE: Déardaoin 11ú Meitheamh | Thursday 11th June Leabharlann Chaisleán an Bharraigh @ 7:30 Castlebar Library

Tuilleadh eolais/Read the full story: Litríocht | Literature

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


CEARDLANN AMHRÁNAÍOCHTA | SONG WORKSHOP: Beidh Ceardlann Amhránaíochta ar siúl in Áras Forbairt Acla do dhaoine fásta gach coicís (Dé Máirt 2ú Meitheamh, 16ú Meitheamh, 30ú Meitheamh) ag tosnú ag 8. A Song Workshop for adults will be held in Áras Forbairt Acla every fortnight (Tuesday 5th May, 19th May) starting at 8.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Bar-b-que Gnó


Bar-b-que Gnó: Tá Gnó Mhaigh Eo ag eagrú Bar-b-que Gnó in Óstán Chathair na Mart ag 6:30, 26ú Meitheamh. Gnó Mhaigh Eo are organising a Bar-b-que for the business community in Hotel Westport at 6:30, 26th June.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Bar-b-que Gnó

Siúlóidí | Walks


SIÚLÓIDÍ TREORAITHE i gCEATHRÚ THAIDHG: Tá Comhar Dún Chaocháin Teo. ag eagrú siúilóidí treoraithe i gCeathrú Thaidhg i gcomhar le gComhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo ar an 7ú & 14ú Meitheamh beag seo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Siúlóidí | Walks

Féile - Force 12 - Festival


Féile Scríbhneoirí Force 12 - Béal an Mhuirthead - Force 12 Writers' Festival

Tuilleadh eolais/Read the full story: Féile - Force 12 - Festival

Spórt


COMÓRTAS PEILE NA GAELTACHTA: Beidh CLG Bhaile an Chaisil agus CLG Thuar Mhic Éadaigh ag glacadh páirte sa gComórtas seo Dé hAoine 29ú Bealtaine - 1ú Meitheamh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Spórt

Taispeántais | Exhibitions


AN TAISPEÁNTAS TUÍ, FÉIR & LUACHRA: Taispeántas Nua ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Taispeántais | Exhibitions

Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories


DEONTAIS AN ACHTA EALAÍON | ARTS ACT GRANTS: Tugann an tAcht Ealaíon cead d’Údarás Áitiúil cúnamh airgeadais nó eile a thabhairt ar dóigh leis é a bheith oiriúnach i gcás daoine nó i gcás gníomhaíochtaí, tionscadal nó gnóthas dá leithéid chun spéis an phobail sna healaíona a spreagadh, eolas faoi na healaíona, chomh maith le léirthuiscint agus cleachtas a chothú, caighdéáin sna healaíona a ardú, taobh istigh de leimistéar feidhme.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie