You are Here: Home > Services > Oifig na Gaeilge > Nuachtlitreacha | Newsletters > Nollaig 2009

Nollaig 2009


Cóisir na Nollag '09 | Christmas Party '09


CÓISIR NA NOLLAG '09 | CHRISTMAS PARTY '09 Cóisir na Nollag i dTuar Mhic Éadaigh. Bígí linn le haghaidh oíche craic, ceoil agus comhrá i dTí Mháire Lúc, Dé Sathairn 12 Nollaig @ 7. €50 le haghaidh Béile na Nollag agus Lóistín. Fáilte roimh chách! Come along for a night of Christmas craic in Tí Mháire Lúc's, Tuar Mhic Éadaigh, Saturday 12 December @ 7. Dinner & Accommodation €50, everyone welcome!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Cóisir na Nollag '09 | Christmas Party '09

Margaí na Nollag | Christmas Markets


MARGAÍ NA NOLLAG i mBéal an Mhuirthead, An Fód Dubh agus i gCathair na Mart. SHOP 'n SRAOI NA NOLLAG i gCATHAIR NA MART | WESTPORT TRADITIONAL CHRISTMAS MARKET: Beidh táirgeoirí bia agus ceardaíochta ag cuir fúthu ar an Malla i gCathair na Mart ar feadh trí lá ón 11-13ú Nollaig chun margadh na Nollag den scoth a chur ar siúl. Is é Cumann Tráchtála Chathair na Mart atá ag eagrú an mhargadh seo, áit a mbeidh scoth an bhia agus na ceardaíochta le feiceáil. Up to 20,000 people are expected to visit the Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag’ traditional Christmas Market organised by Westport Chamber from the 11th to the 13th of December.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Margaí na Nollag | Christmas Markets

Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?


LÓN GAEILGE NÓ MAIDIN CAIFE | LUNCH AS GAEILGE OR COFFEE MORNING?: This is an opportunity for you to practice your Irish and get to know other Irish speakers working in Castlebar & Ballina. Bígí linn le haghaidh píosa comhrá agus bia blasta.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lón Gaeilge nó Maidin Caife | Lunch as Gaeilge or Coffee Morning?

Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups


CÓISIR NA NOLLAG MUINTIR CHATHAIR NA MART: Beidh Cóisir na Nollag Muintir Chathair na Mart in Óstán an Wyatt, An tOchtagán, Cathair na Mart, Dé Máirt an 1ú Nollaig ag 9. Cuirfear fáilte roimh gach éinne. Muintir Chathair na Mart's Christmas Party will be in the Wyatt Hotel, The Octagon, Westport, Tuesday 1st December at 9. All are welcome.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ciorcail Chomhrá | Conversation Groups

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People


DRÁMA NA NOLLAG Cuirfidh páistí bunscoile Scoil Náisiúnta Cheathrú Thaidhg dráma na Nollag ar stáitse sa Seanscoil ar an 16ú Nollaig ag tosnú ag a 7.00 i.n. Beidh ráfla le go leor duaiseanna le ghnóthaint ar an oíche. Is ócáid spraoiúil a bhéas ann agus tá fáilte roimh chuile dhuine. SCLÉIP NA hÓIGE Eagrófar Scléip na hÓige agus Dioscó na Nollag sa Seanscoil Dé hAoine an 11ú Nollaig. Tosóidh dioscó an bunchlub (7 mbliana d’aois go 12 bl) ag 7.00 i.n. agus dioscó na ndéagóirí (13 bl go 18 bl) ag 9.30 i.n.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

Ceol/Amhránaíocht | Music/Song


CEOL AGUS EALAÍON - MUSIC & MUSINGS FROM MAYO Beidh lainseáil de "Ceol agus Ealaíon - Music & Musings from Mayo" - (Cnuasach de 6 CDs) ar siúl sa Park Hotel i gCoilte Mach, Dé hAoine an 4ú lá de mhí na Nollag ag 7.30in. Beidh ceol is bhéarsaíocht roimh ré is ina dhiaidh, fáilte romhat agus beir cairde leat más mian leat. "Ceol agus Ealaíon - Music & Musings from Mayo" - (Collection of 6 CDs) will be launched in the Park Hotel, Kiltimagh on Friday 4th December at 7.30pm. There will be music and verse, and all are welcome. The 6 CD collection and the companion booklet sell at €25, proceeds to Mayo-Roscommon Hospice.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol/Amhránaíocht | Music/Song

Léachtaí | Talks


OIDHREACHT AGUS TIMPEALLACHT CHILL CHOMÁIN Tá Comhar Dún Chaocháin Teo, i gcomhar le Coiste Gairmoideachais Chondae Mhaigh Eo, ag eagrú cúrsa oiliúna ar an téama ‘Oidhreacht agus Timpeallacht Chill Chomáin’ a dhéanfaidh staidear ar acmhainní nadúrtha Chill Chomáin agus an módh gur féidir iad a fhorbairt ar bhealach comhtháthach, inbhuaineach i dtreo pobal bríomhar muiníneach a chur chun cinn. Mar chuid den chúrsa eagrófar sraith léachtaí in Ionad Pobail Ghleann na Muaidhe chuile Deardaoin ag 7.30 i.n. ina bpléifear an tírdhreach nadúrtha agus daonna, logainmneacha agus béaloideas, eicthurasóireacht, treoraíocht, seandalaíocht, geolaíocht, stair áitiúil agus forbairt páirce Geo. Eagrófar turais páirce ina dtabharfar cuireadh do haoi-chainteoirí cur i láthair a dhéanamh ar shuíomhanna spéisiúla .

Tuilleadh eolais/Read the full story: Léachtaí | Talks

Ranganna Teanga | Irish Language Classes


RANGANNA AR-LÍNE | CLASSES ON-LINE Gaeilge (Ard leibhéal) na hArd Teiste. Leaving Certificate Higher Level Irish. Cúrsa Ullmhúcháin don Agallamh Gaeilge - Dioplóma Iarchéime sa Bhun Oideachais. Irish Interview Preparation Course - Postgraduate in Primary Education

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ranganna Teanga | Irish Language Classes

Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories


GRADAM GNÓ LE GAEILGE GHRUAITE AG COMHLACHT FORBARTHA ÁITIÚIL ACLA Tá áthas an domhan ar Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla mar gur ghruaigh siad an Chéad Duais sa réimse Gnó le Gaeilge i nduaiseanna na Mayo Businesss Awards. TAISPEÁNTAS CÓCAIREACHTA Eagrófar dhá thaispeántas cócaireachta sa Seanscoil i gCeathrú Thaidhg. SNÁMH CINN BLIANA | NEW YEAR'S SWIM Snámh Cinn Bliana ag Cé an Fhóid Duibh.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna/Scéalta Eile | Opportunities/Other Stories

Maoiniú | Funding


FIONTAR CHOMHRAIC TEO. Tá Fiontar Chomhraic Teo. ag fáiltiú roimh iarratais le haghaidh maoiniú. Tá infheistíocht de €3.00m curtha ar fáil ag an mBSL le haghaidh Ciste Fhiontar Chomhraic Teo., i ndiaidh dúnadh Stáisiún Cumhachta Bhéal Átha Chomhraic i 2005. Is í an phríomhaidhm atá ag an gCiste ná cruthú deiseanna fostaíochta i Maigh Eo Thuaidh. Fiontar Chomhraic Teo. invitation for proposals. Following on from the closure of the Bellacorick Power Station in 2005, the Electricity Supply Board has provided investment of €3.00m for the Fiontar Chomhraic Teo. Fund. The principal objective of the Fund is the creation of new employment opportunities for North Mayo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Nocht do Thuairim | Have Your Say


GAELTACHT BHEO I MAIGH EO Chuir muintir Ghaeltacht Mhaigh Eo fáilte roimh urlabhraithe ‘Guth na Gaeltachta’ an Aoine seo caite in Óstán Broadhaven Bay. Labhair Eamonn Mac Niallais agus Dónall Ó Cnáimhsí faoin bhfeachtas aontaithe Gaeltachta agus Gaeilge, ‘Guth na Gaeltachta’. Táthar ag lorg tacaíochta don fheachtas is féidir achainí a shíniú anseo.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nocht do Thuairim | Have Your Say


Oifig na Gaeilge


Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Phone: 094 904 7541
Email: gaeilge@mayococo.ie