Club Leabhar | Book Club

CLUB LEABHAR | BOOK CLUB
(english version below)
Leabhar mhí na Samhna 2010 - Ó Chósta go Cósta le Frank Reidy...Buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin i gComórtas Liteartha an Oireachtais 2010!

Sa bhliain 1994 cuireadh an Ceannfort airm Frank Reidy go dtí oirthear na hAfraice. Bhí sé ina bhall de mhór-iarracht idirnáisiúnta a cuireadh le chéile faoi scáth na Náisiún Aontaithe chun déileáil leis na fadhbanna iomadúla a d’eascair as an líon mór teifeach a d’fhág Ruanda tar éis an chinedhíothaithe. Sa leabhar seo tugann an t-údar cuairt an athuair ar oirthear na hAfraice, ag súil go bhfeice sé taobh eile den Afraic: Afraic an ghrá agus an gháire, Afraic na féile agus na flaithiúlachta, Afraic an spraoi agus an tsonais – íomhá nach bhfuil chomh forleathan sin i meáin an Iarthair, iad gafa le scéalta faoi ghorta, cogaíocht, caimiléireacht pholaitiúil agus anró gan stad gan staonadh.

Leabhar taistil, leabhar staire, leabhar eolais, leabhar polaitíochta – leabhar nach mór do dhuine ar bith a bhfuil spéis aige san Afraic sa lá atá inniu ann é a bheith ina sheilbh.

Is suíomh úrnua é www.clubleabhar.com a bhfuil sé mar aidhm aige lucht na Gaeilge in Éirinn agus thar lear a spreagadh chun leabhair a léamh agus iad a phlé i bhfóram an tsuímh.

Ó Chósta Go Cósta

In 1994 the army officer, Frank Reidy was sent to eastern Africa to assist the United Nations effort that was assembled to deal with the humanitarian crisis caused by genocide in Rwanda. In this book the author returns to eastern Africa, hoping to see another side of the continent. Images of Africa that are not so common in Western media, often focused on stories of famine, war, political fraud, and constant hardship.

This is a travel book, a history book, a source of information and a book of politics – it is a book that anyone with an interest in Africa will appreciate.

www.clubleabhar.com aims to encourage Irish speakers in Ireland and abroad to read books in the language and to discuss them in the site’s discussion forum.

Gaelchultúr           T: 01 484 5220             I: www.clubleabhar.com  
CIORCAL LÉITHEOIREACHTA GAEILGE | IRISH READING CIRCLE

Beidh Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh ag cur tús le Ciorcal Léitheoireachta Gaeilge, má tá suim agat san gCiorcal Léitheoireachta Gaeilge seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh leo.

Togra Mhaigh Eo of Conradh na Gaeilge, Castlebar will be starting an Irish Language Reading Group, get in touch if you are interested in participating...

Conradh na Gaeilge                 T: 094 9022 444 nó 087 956 9668          R:  eolas@conradhmhaigheo.ie