Ranganna Gaeilge | Irish Language Classes

RANGANNA GAEILGE GACH LEIBHÉAL | IRISH CLASSES FOR ALL LEVELS

Ranganna do Tosaitheorií, Ranganna Comhrá Gaeilge agus Ranganna do na Scoiláirí Dara Leibhéal gach oíche Chéadaoin ag tosnú ag 7.00 in Áras Forbairt Acla.

Classes for Beginners, Conversational Classes and Classes for Second Level Students every Wednesday night at 7 in Áras Forbairt Acla.

C.F.Á.A.               T: 098 43292          R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com
RANGANNA GAEILGE DO SCOLÁIRÍ BUNSCOILE | IRISH CLASSES FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Beidh Togra Mhaigh Eo ag cur Ranganna Gaeilge ar siúl do scoláirí bunscoile ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí na Samhna, is do scoláirí ó rang 1-3 agus 3-6 a bheadh i gceist anseo.

Togra Mhaigh Eo will be organising Irish language classes for primary school students all over Mayo, these classses will be aimed at 1-3 class and 3-6 class students.

Conradh na Gaeilge            T: 094 9022 444 nó 087 978 1166          R: eolas@conradhmhaigheo.ie
RANGANNA GAEILGE DO MHIC LÉINN MEÁNSCOILE | IRISH CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

An bhfuil tú ag iarraidh do chúpla focal Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, má tá is fiú duit teagmháil a dhéanamh le Conradh na Gaeilge, mar gheall go bhfuil siad go cur Ranganna Gaeilge ar fáil do mhic léinn ar fud Mhaigh Eo ag tosú i mí na Samhna. Cuirfear teorainn le líon na daltaí sna ranganna le go mbainfidh na scoláirí an tairbhe is fearr astu.

Would you like to use your cúpla focal outside the classroom, if so you should get in touch with Conradh na Gaeilge as they will be providing Irish classes for students all over Mayo. There will be a limit to the number of students in each class, so students will get as much benefit from the classes as possible.

Conradh na Gaeilge            T: 094 9022 444 nó 087 978 1166          R: eolas@conradhmhaigheo.ie