Scéalta Eile | Other Stories

WESTPORT SHOP 'n SPRAOI NA NOLLAG
(english version below)

Tá cuireadh a thabhairt do tháirgeoirí bia agus ceardaíochta ar fud Mhaigh Eo chun páirt a ghlacadh i Margadh Mór Traidisiúnta na Nollag a bhéas ar siúl i gCathair na Mart ón Aoine 10ú Nollaig go dtí an Domhnach an 12ú Nollaig ó 10r.n. go 7 i.n. gach lá.

Is é Gnó Mhaigh Eo i gcomhair le Cumann Tráchtála Chathair na Mart atá ag eagrú an mhargadh seo, áit a mbeidh na traidisiún is coitianta san Iarthar ar taispeáint le linn an 3 lá. Beidh scoth an bhia agus na ceardaíochta le feiceáil agus le céannacht agus beidh siamsaíocht de gach chineál ar fáil do pháistí. Táthar ag súil go dtarraingeoidh an margadh seo cuairteoirí as ceann cheann na tíre agus beidh neart siamsaíochta ar shráideanna Chathair na Mart chun gach uile dhuine a choinneáil sásta.

Craft and artisan food producers from all over Mayo are invited to take part in the spectacular traditional Christmas market from December 10th to December 12th this year in Westport .  Organised by Westport Chamber of Commerce and Gnó Mhaigh Eo, the traditional market will showcase and highlight all that is good about locally produced food and crafts in Mayo.

Planning and preparation for the ‘Westport Shop ‘n Spraoi na Nollag’ is in full swing with Westport and Mayo based organisations working together in partnership to create a special festive atmosphere in Westport over that weekend. A full 3 day event programme is being put together at present and producers, performers and groups from all over Mayo and the West of Ireland are invited to participate in the 3 day event.

Gnó Mhaigh Eo       T: 098 26555 | 098 27375       R: shopnspraoi@gmail.com       I: www.gnomhaigheo.ie
RANGANNA RÍOMHAIRÍ

Bíonn ranganna ríomhairí do na 'Silver Sufers' gach Céadaoin idir 3.00i.n. agus 5.00i.n. in Áras Forbairt Acla.

Computer Classes for 'Silver Surfers' are held every Wednesday from 3.00i.n. untill 5.00i.n. in Áras Forbairt Acla.

C.F.Á.A.               T: 098 43292          R: maire@acaill.com          I: www.acaill.com
CÚRSA ULLMHÚCHÁIN DON AGALLAMH GAEILGE DO CHÚRSA IARCHÉIME NA BUNMHÚINTEOIREACHTA

Beidh cúrsa ullmhúcháin don agallamh Gaeilge do chúrsa iarchéime na bunmhúinteoireachta á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge i gcroílár na cathrach in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 Dé Domhnaigh, 21 Samhain 2010, óna 10.00rn – 5.00in ar €100 an duine.

Deir Brenda Ní Ghairbhí, Feidhmeannach Forbartha agus Oifige Chonradh na Gaeilge: “Tá €100 an duine á ghearradh ar an gcúrsa cuimsitheach seo d'ábhar oidí atá ag dul don agallamh don iarchéime bhunmhúinteoireachta, agus ní dóigh liom go bhfuil cúrsa ullmhúcháin eile ar ardchaighdeán chúrsa Chonradh na Gaeilge ar fáil san ardchathair ar phraghas chomh réasúnta céanna.

Díreoidh cúrsa lae an Chonartha ar staidéar agus ar chleachtadh le haghaidh agallamh Gaeilge na gcoláistí oiliúna oideachais, ag leagadh béime ní hamháin ar na topaicí cuí, ar chúrsaí foghraíochta, agus ar théarmaíocht scoile, ach ar nodanna le tabhairt faoin agallamh féin freisin.

Is féidir áit a chur in áirithe ar cnag.ie nó glaoch ar Chonradh na Gaeilge +353 (0)1 4757401 ach b'fhiú a bheith gasta: seo an tríú cúrsa ullmhúcháin d'iarratasóirí ag dul don iarchéim bhunmhúinteoireachta atá eagraithe ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath an fómhar seo sa bhreis ar cheann i nGaillimh, agus bhí an-éileamh ar na cúrsaí a cuireadh i gcrích go dtí seo.

Beidh plé ar na botúin is coitianta a dhéantar san agallamh Gaeilge don iarchéim bhunmhúinteoireachta mar aon le rólimirt, bileoga eolais, obair ghrúpa, obair bheirte, agus bréagagallamh le haiseolas i gcúrsa lae Chonradh na Gaeilge. Iarrtar ar rannpháirtithe ábhair a ullmhú ar na téamaí seo a leanas leis an méid is mó tairbhe a bhaint as cúrsa an Chonartha: mé féin; áit chónaithe; taithí oibre; an fáth go bhfuil mé ag iarraidh an cúrsa a dhéanamh.

Conradh na Gaeilge      T: 01 475 7401          I: www.cnag.ie          R: brenda@cnag.ie
MEITHEAL na mBEAG

Is gréasán bríomhar nua é Meitheal na mBeag d’ealaíontóirí, oideachasóirí agus eagraíochtaí atá dílis d’obair do pháistí agus le páistí. Tá sé mar sprioc ag Meitheal na mBeag níos mó taibhealaíon ar ardchaighdeán a bheith ar fáil do níos mó páistí. An 19 agus 20 Samhain, 2010, beidh an chéad chomhdháil bhliantúil de Mheitheal na mBeag ar siúl in Amharclann Bhanc na hÉireann, OÉG. Is é téama na comhdhála ‘Ag Tógáil an Tí’ –  le bunchlocha láidre mar thús agus mar thacaíocht beidh Meitheal na mBeag ag tógáil ar an obair atá ann agus ag cothú forbartha. Tá foireann spreagúil de chainteoirí agus láithreoirí bailithe ag Meitheal na mBeag leis an gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur i láthair.

Tá an-bhród ar Mheitheal na mBeag fógairt go bhfuil Ivica Simic ó Teater Mala Scena, Poblacht na Cróite, mar Eochairléachtóir Dé hAoine. Tá Ivica Simic mar Rúnaí Ginearálta ar ASSITEJ International, eagraíocht idirnáisiúnta den amharclannaíocht do pháistí agus daoine óga. Déanfar an dearcadh idirnáisiúnta seo a chur i gcomhthéacs Gaelach agus Gaeilge le léargas ó Fhoras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta agus Playography na Gaeilge. Maidin Dé Sathairn beidh Fionnbarra Ó Brolcháin mar Spreagchainteoir. Tá clú agus cáil ar Ó Brolcháin mar smaointeoir nuálach cultúrtha agus eacnamaíochta agus mar chomh-údar ar Capitalising on Culture: Competing on Difference.

Tá Meitheal na mBeag ag súil leis an bhfód a thabhairt do gach éinne a bhfuil baint acu nó suim acu sa réimse seo – is leis na baill an eagraíocht seo: i rith na comhdhála beidh béim ar smaointe, obair, spreagadh agus mianta a roinnt le chéile.

Beidh deis ag comhlachtaí Éireannacha Branar agus Fíbín a gcuid oibre a chur ar an stáitse agus beidh comhlachtaí eile, Graffiti agus Ciotóg ina measc, ag déanamh cur i láthair ar a spreagadh agus bealai oibre.

Tuilleadh eolais ar www.meithealnambeag.ie , ríomhphost: meithealnambeag@gmail.com nó fón: Síle Ni Bhroin ar 087 9622576. 

Meitheal na mBeag Brings Together Theatre, Children and the Irish Language.

Meitheal na mBeag is a dynamic new network of artists, educators and organisations devoted to work for and by children through the Irish language. Its aim is to make sure that there is more and more high-quality and exciting theatre work available to more and more children. On the 19th and 20th November 2010, in the Bank of Ireland Theatre in NUI Galway, the first annual conference of Meitheal na mBeag will take place. The theme is ‘Building Our House’ – starting with solid foundations to support this work and building the network as strongly and imaginatively as possible – raising the roof and the quality! Meitheal na mBeag has gathered a team of speakers and presenters to showcase some of the Irish companies available and to place the work in its national and international contexts.

Meitheal na mBeag is very proud to announce that the keynote speaker on Friday will be Ivica Simic of Theatre Mala Scena in Croatia. Ivica Simic is the Secretary General of ASSITEJ International, the worldwide organisation of theatre for children and young people. This international overview will then be related specifically to the Irish context with the help of representatives from Foras na Gaeilge, Ealaín na Gaeltachta and Playography na Gaeilge. On Saturday morning Meitheal na mBeag will host a keynote session by the inspiring cultural and economic thinker, Fionnbarra Ó Brolcháin (co-editor, Capitalising on Culture, Competing on Difference).

Meitheal na mBeag is eager to ensure that the voices of all those involved are heard – this is a network for its members: the conference is a sharing of ideas, work, inspirations and ambitions.

Irish companies Branar Téatar do Pháistí and Fíbín will showcase their performances and other companies, including Graffiti and Ciotóg, will make presentations about their inspirations and working methods.

Meitheal na mBeag         I: www.meithealnambeag.ie         R: meithealnambeag@gmail.com        T: 087 9622 576