Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Ciorcail Chomhrá | Converstaion Groups

IRISH WITH YOUR KIDS/GAEILGE LE DO PHÁISTÍ

Wednesday 4th March, 7pm - 8pm Crossmolina Library 
Dé Céadaoin 4ú Márta, 7in-8in Leabharlann Chrois Mhaoilíona

Would you like to be able to speak some Irish at home with the kids? Crossmolina Library is running a one-hour workshop for those who would like to learn phrases and words that are useful around the home. More fluent speakers are very welcome to come and share their knowledge with learners. There’ll be a cup of tea for all!

Ceardlann uair a chloig ag leabharlann Chrois Mhaoilíona le haghaidh daoine a bhfuil ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt timpeall an bhaile leis na páistí. Beidh fáilte roimh chainteoirí líofa a bhfuil suim acu a stór eolais a roinnt le foghlaimeoirí. Beidh cupan tae an le gach daoine!!

Leabharlann Chrois Mhaoilíona:  T: 096 31939    R: mgallagh@mayococo.ie
MAIDIN CAIFE

11:00rn Dé Céadaoin 4ú Márta, Ionad Oideachais Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais:     T: 094 902 0700     R: eolas@mayoeducationcentre.ie
OÍCHE GHAELACH

8:00in Déardaoin 5ú Márta - Tigh Úna, Fód Dubh

Oíche Ghaelach le ceol traidisiúnta, siamsa agus spraoi

Tuilleadh eolais:      T: 097 87727         R: ionaddeirbhile@eircom.net
OÍCHE GHAELACH

8:00in Dé hAoine 6ú Márta - Áras Forbairt Acla

Oíche Ghaelach le ceol traidisiúnta, siamsa agus spraoi

Áras Forbairt Acla:      T: 098 43292         R: mairecfaa@eircom.net
TEACHT LE CHÉILE

8:00in Dé Máirt 10ú Márta - Muintir Chathair na Mart

Seoladh leabhair, oíche cheoil agus craic sa Cobblers Bar, an Wyatt, Cathair na Mart.

Muintir Chathair na Mart:     T: 086 3477 313      R: cathairnamart@gmail.com
OÍCHE GAEILGE - MAYO INTERCULTURAL ACTION

7:00in Déardaoin 12ú Márta

Oíche Gaeilge eagraithe ag rang Gaeilge MIA. Beidh ceoil, caint agus damhsa. Fáilte roimh chách ó daoine áitiúla go inimircí go teifí.

Tuilleadh eolais:      T: 098 26555              R: laura@gnomhaigheo.ie
OÍCHE GHAELACH - LEABHARLANN BHAILE CHATHAIL
7:30in Dé hAoine 13ú Márta

Oíche Ghaelach le ceol agus filíocht tré Ghaeilge agus tré Bhéarla, beidh neart ceoil, neart filíochta agus neart bocstaí le nithe chomh maith! 

Tuilleadh eolais:      R: noiringannon@hotmail.com
CIORCAL COMHRÁ i McCARTHY'S CAISLEÁN AN BHARRAIGH

Is deis mhaith í an ciorcal comhrá chun an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh agus chun aithne a chur ar dhaoine eile a labhraíonn Gaeilge ag an am céanna! Is cuma cén sórt caighdeáin Gaeilge atá agat, tá fáilte roimh chách gach Céadaoin ag 9:30in.

The ciorcal comhrá is a great opportunity to meet other Irish speakers, and to practice speaking Irish. It doesn't matter what level of Irish you have, everyone is welcome, every Wednesday at 9:30pm.

Teach Tabhairne McCarthy's, Sráid an Droichid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo 
CLUB CAIFE LE GNÓ MHAIGH EO

9ú - 12ú Márta

Tabharfaidh an ócáid seo deis do ghnólachtaí áitiúla líonrú lena chéile i láthair neamhfhoirmiúil agus beidh siad in ann foghlaim faoi deiseanna éagsúla atá ar fáil chun a gcuid gnólachtaí a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as an nGaeilge.

A networking event that will give local businesses an opportunity to network with each other in an informal setting and also learn about opportunities that are available to market their business in a unique way using the Irish language.

1:00in - 2:00in 9ú Márta - Dalton Inn Hotel, Clár Chlainne Mhuiris

1:00in - 2:00in 10ú Márta - Leabharlann Bhéal an Átha, Béal an Átha

11:30rn -12:20in 11ú Márta - Ionad Nualaíocht Ghnó, GMIT, Caisleán an Bharraigh

1:00in - 2:00in 12ú Márta - Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead

Gnó Mhaigh Eo:  T: 098 26555    R:  eolas@gnomhaigheo.ie     I: www.gnomhaigheo.ie