Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Imeachtaí do Dhaoine Óga | Events for Young People

DRÁMA - NA SIÓGA AGUS AN GRÉASAÍ le BRANAR

Dé Céadaoin 4ú Márta - 10:00rn Leabharlann Chathair na Mart; 12:30 Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Tá aithne ag páistí ar fud an domhain ar scéal an Gréasaí agus na Sióga. Sa leagan seo, feiceann muid an scéal trí shúile na síoga. Buaileann muid le Sé agus Sí, beirt shióg atá bocht ach sásta. Tagann siad i gcabhair ar shean ghréasaí atá níos measa as ná iad. Bainfear leas as ceol beo agus puipéid draíochtúla sa léiriú spleodrach seo.

Branar are a Galway based company whose focus is on bringing professional educational based theatre through Irish to students, teachers and audiences around the country. Their current production ‘Na Síoga agus an Gréasaí’ is a fresh new retelling in Irish of the much loved story of ‘The Elves and the Shoemaker’. This enchanting story, full of live music and magical puppetry, is told through the eyes of Sé and Sí, two poor but happy elves who come to the aid of a shoe maker even poorer than they are.

Leabharlann Chaisleán an Bharraigh:   T: 094 904 7925     R: plmcart@mayococo.ie      I: www.branar.ie
Leabharlann Chathair na Mart:    T: 098 25747    R: westportlib@mayococo.ie            I: www.branar.ie
RAIDIÓ RÍRÁ

Tá Raidió Rí-Rá ar an aer anois, ó 1-22 Márta ’09! Éist léi ar FM nó ar-líne le seónna beo ó 7.30am go dtí 6pm agus seónna réamhthaifeadta tar éis 6pm.

Tá Raidió Rí-Rá ag craoladh ar-líne 24 uair a chloig sa lá 365 lá sa bhliain agus beidh muid ag dul beo ar an aer le linn Sheachtain na Gaeilge 2009. Cén slí níos fearr chun bliain ag craoladh ar-líne a cheiliúradh! Cuir cluas linn ar ar FM ón 1 - 22 Márta 2009

I: www.raidiorira.ie
BLAS DRÁMAÍOCHT FISICIÚIL/ PHYSICAL DRAMA TASTER 

Dé hAoine 6ú Márta, 11:00rn Leabharlann Acla; 1:00in Leabharlann Bhéal an Mhuirthead 

Sa cheardlann seo cuirfidh Eilís na heilimintí bunúsach de drámaíocht fisciúil in iúl don ghrúa. Déanann siad rudaí aisteach le chéile lena cuid colainne. Ceardlann fuinneamhach spraoiúil atá ann lán le spórt agus craic a dhéanann forbairt ar chruthaicheas obair i ngrúpaí agus scileanna éisteacht.

In this workshop Eilís will introduce the basic principles of physical theatre to the group. They will be making strange objects in groups using nothing but their own bodies. A high energy fun workshop full of enjoyment which particularly works on developing creativity, group work and listening skills.

Leabharlann Acla:    T: 098 20910     R: pbriody@mayococo.ie
Leabharlann Bhéal an Mhuirthead:   T: 097 82555     R: blavelle@mayococo.ie
LÉAMH LE EITHNE NÍ GHALLCHOBHAIR/ CHILDREN'S READING WITH EITHNE NÍ GHALLCHOBHAIR

Dé Satharn 7ú Márta, 2:00in Leabharlann Bhéal an Átha

Beidh Eithne ag léamh a leabhar “Dhá Chluas Capaill ar Labhraí Loingseach” leagan lándaite álainn den seanscéal clúiteach. Is as deisceart Dhún na nGall d'Eithne Ní Ghallchobhair. Tá sí ina eagarthóir cúnta ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge le hAcadamh Ríoga na hÉireann. Is fidléir í a bhfuil dúil ar leith aici i bhfidléireacht agus in amhránaíocht Thír Chonaill.

What is the dreadful secret being kept hidden by King Labhraí Loingseach? Only one other living person knows, but if he doesn't tell someone soon he will go insane. Eithne will read from her beautifully written, full-colour edition of the classic Irish tale of Labhraí Loingseach entitled Dhá Chluas Capaill ar Labhraí Loingseach

Leabharlann Bhéal an Átha:   T: 096 70833     R: bvarley@mayococo.ie   I: www.leabhar.com
CEARDLANN CÉILÍ

am le socrú, Dé Luain 9ú Márta, Áras Inis Gluaire

Ceardlann Céilí le bunscoileanna an cheantair

Áras Inis Gluaire    T: 097 81079     R: i.macaindriu@arasinisgluaire.ie
DRÁMAÍOCHT & FILÍOCHT LE PÁISTÍ SN SHÁILE/ DRAMA & POETRY FROM THE CHILDREN OF SAULA NS

Dé Máirt 10ú Márta, 2:30in Leabharlann Acla 

Leabharlann Acla:   T: 098 20910     R: pbriody@mayococo.ie 
FÉILE SCOIL DRÁMAÍOCHTA - AN LINENHALL

10:00rn - 4:00in 10ú -12ú Márta

Tuilleadh eolais:     T: 094 9022 444    R: eolas@conradhmhaigheo.ie
TRÁTH na gCEIST

am le socrú Dé Máirt 10ú Márta, Meánscoil Naomh Iosaef, Caisleán an Bharraigh

Tráth na gCeist do dhaoine óga, labhairt phoiblí, bronnadh fáinní.

Tuilleadh eolais:   T: 094 9022 444     R: eolas@conradhmhaigheo.ie
CEARDLANN - CROSA TRAIDISIÚNTA NA FÉILE PÁDRAIG

3:30in - 4:30in Dé Céadaoin 11ú Márta - Ard Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe

Ceardlann le Tom Doyle, Crosa traidisiúnta na Féile Pádraig do dhaoine fásta agus páistí os cionn 7. Join Tom Doyle Education Assistant to make traditional St. Patrick’s Day badges. (Bi-lingual). For adults and children over 7.

Ard Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Turlach     T: 094 903 1755       R: tpark@museum.ie
LÉAMH LE ART Ó SÚILLEABHÁIN/ CHILDREN'S READING WITH ART Ó SÚILLEABHÁIN

Dé hAoine 13ú Márta, 11:00rn Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris

Rugadh agus tógadh Art Ó Súilleabháin i gCorr na Móna, Co. na Gaillimhe ach tá sé ina chónaí anois i gCeathrú na gCon, Co. Mhaigh Eo, lena bhean, Máire, agus a seisear clainne. Is múinteoir é ata ag obair i láthair na huaire mar Stiúrthóir Ionad Oideachais Mhaigh Eo . Beidh Art ag léamh óna leabhar nua – Hannah sa Chrann Teach 

Art Ó Súilleabháin is a native of Corr na Móna in Co. Galway but now lives in Carnacon with his wife Máire and six children. A primary teacher by profession he is currently working as ICT Coordinator in Mayo Education Centre. A skilled photographer, fisherman, musician and craftsmen he is also well known for his interest in the Moore family and is the driving force behind the annual literary competitions and festival in that area.

Leabharlann Chlár Chlainne Mhuiris :   T: 094 937 1666     R: claremorrislib@mayococo.ie   I: www.leabhar.com
SCÓRAÍOCHT LE DREAMMANAÍ ÓGA AN CHEANTAIR

8:00in Dé hAoine 13ú Márta - Glór na dTonn

Scóraíocht le dreammanaí óga an cheantair

Glór na dTonn:    T: 098 43292              R: mairecfaa@eircom.net
LÉAMH LE COLMÁN Ó RAGHALLAIGH/ CHILDREN'S READING WITH COLMÁN Ó RAGHALLAIGH

Dé hAoine 13ú Márta, 10:00rn & 10:50rn Leabharlann Chaisleán an Bharraigh

Tá sraith shamhlaíoch ar stair agus ar mhiotaseolaíocht na hÉireann, nach raibh fáil orthu le rófhada ach ag lucht an Bhéarla agus gur ghá iad a athghabháil dá dteanga nádúrtha dhúchais, á scríobh ag Colmán Ó Raghallaigh, tá cúig cinn foilsithe aige go dtí seo, sí Deirdre agus Mic Uisnigh an ceann is deireanaí. Ní hionann na húrscéalta grafacha seo agus na coimicí a bhíonn ag páistí beaga ach baineann idir óg agus aosta taitneamh astu agus tá tóir mhór orthu ag bailitheoirí in Éirinn agus thar lear.

Colmán Ó Raghallaigh is the author of many children's books in Irish including the award winning Ruairí series (Cló Mhaigh Eo), the best-selling Róisín ar Strae (An Gúm 1996) and a highly successful series of graphic novels. His best-selling book, Drochlá Ruairí, was the first children's book by an Irish author to be published on CD rom in either Irish or English. As well as Bisto Merit Awards in 2002 and 2003, he received Special Merit awards from the Reading Association of Ireland and the Oireachtas in 2003 and 2004 respectively.

Leabharlann Chaisleán an Bharraigh :   T: 094 904 7925     R: plmcart@mayococo.ie   I: www.leabhar.com