Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Dé Sathairn 6 Márta | Saturday 6 March

SIÚLÓID CLAINNE in INIS CUA, CROIS MHAOILÍONA | FAMILY WALK in INIS CUA, CROSSMOLINA

Siúlóid Clainne ar an gcosán lúibe in aice le hIonad Oidhreachta Inis Cua. Tá an Cosán Coille 2.5km ar fhad agus grádaítear 'éasca' é. Tógann sé timpeall uair a chloig le siúil. Tosófar an tsiúlóid ag 2 a chlog sa gcarrchlós. Tá an bealach isteach chuig an gcarrchlós lonnaithe 3km ó dheas ó Chrois Mhaoilíona ar an mBóthar Leathardáin (R315). Beidh gá le bróga siúil maith. Ní bheidh an t-ionad oidhreachta ar oscáilt ar an lá. Fáilte roimh cách. 

A Family Walk on the Loop Walk beside Inis Cua Heritage Centre. This Woodland Walk is 2.5km long and is marked 'easy'. It takes about an hour to walk. We will start off at 2 o'clock in the carpark. The entrance to the carpark is located about 3km to the right of Crossmolina on the Lahardaun Rd. (R315). Bring good walking shoes! The heritage centre will not be open on the day. Fáilte roimh cách.

Am: 2.00in
Ionad: Carrchlós - Ionad Oidhreachta Inis Cua
Tuilleadh Eolais:             T: 087 981 9210            
OÍCHE na gCARTAÍ | A NIGHT OF CARD PLAYING

Oíche na gCartaí i dTeach Paddy McGrath, bígí ann!

A night of card playing in Teach Paddy McGrath

Am: 9.00in
Ionad: Teach Paddy McGrath, Poll a' tSómáis
Tuilleadh eolais:                           T: 097 88082                     R: dunchaochain1@eircom.net