Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Déardaoin 11 Márta | Thursday 11 March

DÚLRA CRUTHAITHE | CREATIVE NATURE

Is deis iontach í seo do dhaoine óga dul ar turas cruthaithe amuigh ina ngarthimpeallacht. Beidh siad ag cruthú struchtúr ealaíonta bunaithe ar fhinscéal ar leith. Níl ag teastáil ach do chóta báistí agus do shamhlaíocht!

This is a great opportunity for children to look at their environment in a creative light. They will be creating artistic structures based on different fairytales. All you need is your warmest coat and your imagination!

Am: 10.00
Ionad: Leabharlann Chaisleán an Bharraigh
Tuilleadh eolais:       T: 094 904 7925         R: librarymayo@mayococo.ie                   I: www.snag.ie
FÉILE DRÁMAÍOCHTA CHÚIGE CHONNACHT | CONNACHT DRAMA FESTIVAL

Beidh bunscoileanna ó chuile áit i gConnacht ag teacht le chéile sa Linenhall agus iad ag glacadh páirt sa bhFéile Drámaíochta Chúige Chonnacht.

Primary schools from all over Connacht will be coming to the Linenall Theatre to participate in this year's School Drama Festival.

Ionad: An Linenhall, Sráid Halla an Línéadaigh, Caisléan an Bharraigh
Tuilleadh eolais:                T: 094 9022 444             R: eolas@conradhmhaigheo.ie
LÓN GAEILGE i CAFE MOKA, CAISLEÁN AN BHARRAIGH | GET A TASTE FOR IRISH

Bíonn blas ar an mbeagán!

Is deis iontach í seo do chuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar dhaoine eile i gCaisleán an Bharraigh a bhfuil suim acu sa teanga. Bígí linn le haghaidh comhrá agus bia blasta.

This is an opportunity to gain more confidence speaking Irish and to get to know other Irish speakers and learners in Castlebar.

Am: 1.00in
Ionad: Moka, Sráid Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh @ 1
Tuilleadh eolais:                    T:087 697 2922             R: gaeilge@mayococo.ie                  I: www.snag.ie
SEISIÚN CEOIL le CRAOBH CLANN LIR

Seisiún ceoil le Craobh Clann Lir, brainse áitiúil de chuid Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, mar aon le Ciorcal Comhrá. Beidh tae agus caife ar fáil. Fáilte roimh chách.

Come along and celebrate our music and language with us. Everyone welcome

Am: 9.00in
Ionad: Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead
Tuilleadh Eolais: Áras Inis Gluaire             T: 097 81079             R: rosieandlisa@arasinisgluaire.ie          I: www.arasinisglauire.ie
SEISIÚN CEOIL SAN ISLANDER, CATHAIR NA MART

Ceol, comhrá agus damhsa le daoine áitiúla san Islander - bígí linn!

Music, song and dance with local musicians in the Islander - bígí linn!

Am: 9.00in
Ionad: The Islander, Sráid Altamont, Cathair na Mart