Some of this information is not currently available in English. To view this information it its entirety in Irish, please click the “Irish” tab at the top of the page.

Lá Fhéile Pádraig | St. Patrick's Day

MÁIRSEÁIL na bPANNAÍ PÍB | MARCH OF THE PIPE BANDS

Máirseáil na Bannaí Píb uilig in Acaill ó 6 a chlog ar maidin, beidh siad ag teacht le chéile don Aifreann i bPollach thart ar a 9, agus ag mairseáil ar aghaidh chuig an Aifreann i nDumha Cinn Aille thart ar 12

The March of the Achill Pipe Bands begins at 6 in the morning, with all the bands coming together in Pollagh Church at about 9, and marching on to mass in Dookinella at about 12.

Am: 6.00rn
Tuilleadh Eolais: Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla             T: 098 43292       R: info@acaill.com          I: www.achilltourism.com/stpatricks.html
PARÁID na FÉILE PÁDRAIG i gCILL CHOMÁIN | St. PATRICK'S DAY PARADE IN CILL CHOMÁIN

Paráid na Féile Pádraig le hábhair spéise le haghaidh óg agus aosta agus ina dhiaidh soláistí, ceol agus damhsa - ón Scoil Náisiúnta go Teach Uí Ghraith.

Saint Patrick's Day Parade with attractions to suit young and old followed by refreshments, music and dance - from the National School to McGrath's Pub, Poll a' tSomáis.

Am: 3in
Ionad: ón Scoil Náisiúnta go Teach Uí Ghraith.
Tuilleadh eolais:         T: 097 88082           R: dunchaochain1@eircom.net
CÉILÍ MÓR le MATT CUNNINGHAM

Céilí mór ar Oíche Lá Fhéile Pádraig ó 10in go dít 1rn in Ionad Pobal Bhéal Átha hÉin, ceol le Matt Cunningham. €10

St. Patrick's Day Céilí from 10 'till 1 in Ballyheane Community Centre, music by the Matt Cunningham Céilí Band. €10

Am: 10in - 1rn
Ionad: Ionad Pobal Bhéal Átha hÉin
LÁ na GAEILGE AR-LÍNE

Glac páirt i 'Lá na Gaeilge ar Líne' ceiliúradh domhanda ar líne. Tá a lán bealaí éagsúla ag na daoine taobh thiar do 'Lá na Gaeilge ar Líne' chun monatóireacht a dhéanamh ar líon na Gaeilge a úsáidfear ar an lá agus tá gach eolais faoi seo agus faoin tionscnamh le fáil ar www.lnag.org. Tá leathanach Facebook acú Lnag Lá na Gaeilge. Agus is féidir leat clárú le Gaeilge Mhaigh Eo ar Facebook agus Twitter chomh maith. 

Níl aon teorainn ar an méid Gaeilge a fhéadfar a húsáid ar an lá. Is féidir leis a bheith i bhfoirm ríomhphoist, facebook, twitter, blaganna nó aon ábhair ar líne a mbeidh á húsáid agat ar an lá. Is leor cúpla focal Gaeilge ag tús agus deireadh do theachtaireacht. Tá liosta nathanna úsáideacha curtha le chéile ag Gnó Mhaigh Eo agus Oifig na Gaeilge Mhaigh Eo tá siad le fáil anseo.

Take part in 'Lá na Gaeilge ar Líne' an online global celebration as part of Seachtain na Gaeigle. The creators of 'Lá na Gaeilge ar Líne'  have several ways of monitoring the amount of Irish used on the day and all details about the initiative can be found on www.lnag.org. Lá na Gaeilge have a Facebook page, Lnag Lá na Gaeilge or "make friends" with Gaeilge Mhaigh Eo on Facebook or follow GaeilgeMhaighEo on Twitter.

There's no limit on the amount of Irish that you can use, be it in your emails, facebook, twitter, blogs or anyother online material. A simple few Irish words at the beginning and end of message will suffice, Gnó Mhaigh Eo and Oifig na Gaeilge Mhaigh Eo have put together a few simple phrases to get you started, they are available here.

Tuilleadh eolais:             T: 087 697 2922 | 098 26555         R: gaeilge@mayococo.ie | eolas@gnomhaigheo.ie       I: www.lnag.org