Mayo County Council logo

Seirbhísí a chuirimid ar fáil

'Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as airgead na Comhairle a bhainistiú agus a rialú, agus as monatóireacht a dhéanamh air ar bhonn leanúnach.  Tá sé de chúram aici an Buiséad Bliantúil agus an Ráiteas Bliantúil Airgeadais a chur i dtoll a chéile, i measc rudaí eile.  Is í an Rannóg Airgeadais a bhailíonn aon airgead atá ag dul don Chomhairle agus a íocann as earraí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil don Chomhairle.'

PRRM - Próiseas Réitigh Riaráiste Morgáiste

Príomhcháipéisí Airgeadais

Tuarascálacha Bliantúla

  More Mayo County Council and Local Government Websites