Mayo County Council logo

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí

Tháinig an Cód Caiteachais Phoiblí i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2013. Is í chuspóir an Chóid, de réir Chiorclán 13/13: “The Public Spending Code: Expenditure Planning, Appraisal & Evaluation in the Irish Public Service-Standard Rules & Procedures”, ná a chinntiú go mbaineann an stát luach a chuid airgid leis an maoiniú a chuirtear ar fáil dó.

Tá sé de dhualgas ar Údaráis Áitiúla agus chuile fhoras eile a fhaigheann cistiú poiblí, cloí le riachtanais an Chóid. Ní mór do gach Údarás próiseas Dearbhaithe Cáilíochta a chomhlíonadh agus tuairisc bhliaintiúil, faomhaithe ag an bPríomhfheidhmeannach, a fhoilsiú.

Seo a leanas an “An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuairisc Dearbhaithe Cáilíochta” do Chomhiarle Contae Mhaigh Eo don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2016.

 

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí Comhaid

PSC FINAL REPORT MAYO CO CO 2016 (Béarla)

Soláthairtí ar luach de bhreis ar €10 milliún

Níorbh fhiú breis is €10 milliún aon soláthar le linn na bliana idir chaibidil.

  More Mayo County Council and Local Government Websites