Mayo County Council logo

Do Chomhairle

Council Buildings, Castlebar

Comhairle Contae Mhaigh Eo

Is í Comhairle Contae Mhaigh Eo a chuireann seirbhísí ar fáil i gContae Mhaigh Eo.

Déan teagmháil leis an Oifig Ceantair de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo is gaire duit chun cúrsaí uisce, séarachais nó mótarchánach a phlé. 

Cuir glaoch ar 999 nó 112 le haghaidh seirbhísí éigeandála.

Údaráis Áitiúla: Ag Soláthar Seirbhísí don Saol Laethúil

Naisc Thapa

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites