Mayo County Council logo

Cáipéisí Corparáideacha

Destination Mayo 2016-2021 (Document)

Straitéis forbartha na hearnála turasóireachta i gContae Mhaigh Eo amach anseo (Béarla)
Formats Available:


Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2019 (Document)

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2019 (Béarla)
Formats Available:


Straitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023 (Document)

Straitéis Cuimhneacháin Mhaigh Eo, 2013-2023 i bhfoirm PDF (Béarla).
Formats Available:


Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2018 (Document)

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2015-2018 (Dátheangach)
Formats Available:


Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010-2014 (Document)

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2010-2014
Formats Available:


Beartas Corparáideach Soláthair Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2009-2014 (Document)

Beartas Corparáideach Soláthair Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2009-2014 (Béarla)
Formats Available:


Plean Corparáideach, 2005-2009 (Document)

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2005-2009 (Béarla)
Formats Available:


Scéim Teanga Chomhairle Chontae Mhaigh Eo (Document)

Scéim Teanga Chomhairle Chontae Mhaigh Eo (Dátheangach)
Formats Available:


Buan-Orduithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Document)

Buan-Orduithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Béarla)
Formats Available:


Dréachtphlean Corparáideach, 2001-2005 (Document)

Dréachtphlean Corparáideach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2001-2005 (Béarla)
Formats Available:


Beartas um Chosaint Leanaí Chomhairle Contae Mhaigh Eo (Document)

Treoirlínte maidir le leanaí a chosaint (Béarla)
Formats Available:


Plean Forbartha Leabharlann Chontae Mhaigh Eo, 2011 - 2014 (Document)

Plean Forbartha Leabharlann Chontae Mhaigh Eo, 2011 - 2014 (Béarla)
Formats Available:


Maigh Eo: Poist á gCaomhnú, Infheistíocht á Gnóthú agus Tacaíocht don Fhás (Document)

Cuireadh an straitéis seo i dtoll a chéile ionas go mbeidh Comhairle Contae Mhaigh Eo in ann a cuid dualgas eacnamaíochta a chomhlánú (Béarla).
Formats Available:


Tuarascáil Straitéise Digital Mayo (Bealtaine 2015) (Document)

Choimisiúnaigh an tAonad Fiontraíochta agus Infheistíochta de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo an staidéar 'Digital Mayo' sa bhliain 2014 ag súil le straitéis a fhorbairt a bealach a réiteach chun tacú leis agus borradh a chur faoin earnáil dhigiteach i Maigh Eo as seo go ceann cúig bliana. (Béarla)
Formats Available:


Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites