Mayo County Council logo

Cairt Cúram Custaiméirí & Modh Déanta Gearáin

Beartais Íoslódála agus Cáipéisí Ábhartha


Seirbhís trí Ghaeilge

Más mian leat go bpléifear le do cheist trí Ghaeilge, cuir sonraí ina thaobh chuig gaeilge@mayococo.ie.

Díreoimid ar a chinntiú:

-        go mbeidh ar chumas custaiméirí ar mhian leo a ghnó a reáchtáil trí Ghaeilge é sin a dhéanamh.

-        go mbeidh doiciméid ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn, seol ríomhphost chuig gaeilge@mayococo.ie


Oifig an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil:  Glao-áitiúil 1890 22 30 30
Teil:  01 639 5600
Facs:  01 639 5674

Ríomhphost:  ombudsman@ombudsman.gov.ie
Suíomh Idirlín:  www.ombudsman.ie

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites