Mayo County Council logo

Beartais Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus Leabharlann Chontae Mhaigh Eo

Seirbhís trí Ghaeilge

Más mian leat go bpléifear le do cheist trí Ghaeilge, cuir sonraí ina thaobh chuig gaeilge@mayococo.ie.

Díreoimid ar a chinntiú:

-        go mbeidh ar chumas custaiméirí ar mhian leo a ghnó a reáchtáil trí Ghaeilge é sin a dhéanamh.

-        go mbeidh doiciméid ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh linn, seol ríomhphost chuig gaeilge@mayococo.ie


Oifig an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2

Teil:  Glao-áitiúil 1890 22 30 30
Teil:  01 639 5600
Facs:  01 639 5674

Ríomhphost:  ombudsman@ombudsman.gov.ie
Suíomh Idirlín:  www.ombudsman.ie

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites