Mayo County Council logo

Clár na dToghthóirí

Register of Electors photo - ballot box

Coinníollacha Cláraithe

Dréachtchlár na dToghthóirí

Tá an Chomhairle freagrach as tiomsú Chlár na dToghthóirí (clár vótála) do Chontae Mhaigh Eo. Tagann an Clár i bhfeidhm ar an 15ú Feabhra gach bliain, agus is féidir le daoine 18 mbliana d'aois nó níos sine ar an dáta sin, agus a shásaíonn na coinníollacha cáilithe eile, clárú chun vótáil. Is é an seoladh ag a bhfuil duine cláraithe an seoladh ag a gcónaíonn sé / sí ar an 1ú Meán Fómhair roimh fhoilsiú.  Folsítear dréachtchlár ar 1 Samhain gach bliain, agus cuirtear ar fáil don phobal é sna hoifigí uile de chuid na Comhairle, i leabharlanna agus in oifigí poist ar fud an chontae, agus iarrtar ar an bpobal a sheiceáil go bhfuil siad cláraithe i gceart ann.  Tig le daoine iarratas a dhéanamh é a leasú (ar a dtugtar 'éileamh ar cheartúchán') sula gcuirtear an clár críochnaithe i gcló.  Is é 25ú Samhain an dáta deiridh ar a nglactar le hiarratais den chineál sin.

Tionóltar Cúirteanna Ceartúchán ar fud an chontae le linn mhí na Nollag ar a dtugtar breithniú ar na héilimh nó na haighneachtaí a fhaightear.  Is é an Cláraitheoir Contae atá i gceann na gCúirteanna seo, agus is aigeasan atá an focal scoir ar na hiarratais.  Fógraítear na Cúirteanna seo sna nuachtáin áitiúla, agus is féidir le daoine freastal orthu más mian leo.

Saoránacht

 • Saoránach Éireannach – Is féidir leo vótáil i ngach toghchán agus reifreann.
 • Saoránach Briotanach – Is féidir leo vótáil i dToghcháin sa Dáil, i bParlaimint na hEorpa agus i dtoghcháin áitiúla amháin.
 • Saoránach an AE – Is féidir leo vótáil i bParlaimint na hEorpa agus i dToghcháin Áitiúla amháin.
 • Saoránach nach Saoránach AE iad – Is féidir leo vótáíl i dToghcháin áitiúla amháin.

Liostaí na Vótálaithe Poist

Tá sé chatagóir éagsúla de Liostaí Vótálaithe Poist, mar seo a leanas:-

 1. Óglaigh na hÉireann;
 2. Garda Síochana;
 3. Taidhleoirí thar lear;
 4. Daoine faoi mhíchumas (Poist) - baineann seo le daoine a bhfuil breoiteacht choirp orthu nó atá faoi mhíchumas coirp, agus ar mian leo vóta a chaitheamh ón mbaile tríd an bpost. Is féidir leo iarratas a dhéanamh chun dul ar an Liosta Vótálaithe Poist, Cuid IV, trí fhoirm iarratais PV1 a chomhlánú. Caithfidh dochtúir ginearálta an fhoirm iarratais PV1 a dheimhniú d’iarratasóirí atá ag clárú den chéad uair.  Ina dhiaidh sin, ní mór do vótálaithe poist a gcuid iarratas a athnuachan gach bliain.  
 5. Cúinsí Oibre - Is féidir le daoine nach bhfuil in ann dul chuig a n-ionad vótála de bharr oibre, seirbhíse nó fostaíochta, cur isteach ar vótaí poist, m.s. mic léinn, iascairí, píolótaí, ionadaithe cuideachtaí, tiománaithe fad-achair, fostaithe gan aon láthair oibre seasta. Ní mór d'iarratasóirí an fhoirm iarratais PV2 a chomhlánú agus an chuid de a bhaineann lena gcúinsí féin a chomhlánú agus a fháil stampáilte mar is cuí.
 6. Daoine i bpríosún - Déanann gobharnóir an phríosúin ina gcoinnítear an vótálaí socruithe maidir le vótáil tríd an bpoist.

Liosta Vótálaithe Speisialta                  

Is féidir le daoine a bhfuil breoiteacht choirp orthu nó atá faoi mhíchumas coirp agus a bhíonn ina gcónaí in ospidéal, sa bhaile, nó institiúid eile den chineál sin de ghnáth, cur isteach ar an Liosta Vótálaithe Speisialta, agus sa chás seo tagann an tOifigeach Ceannais Speisialta chucu leis an bpáipéar ballóide roimh lá vótála. Caithfidh dochtúir ginearálta nó liachleachtóir an fhoirm iarratais SV1  a dheimhniú d’iarratasóirí atá ag clárú den chéad uair.  Ina dhiaidh sin, ní mór do vótálaithe poist a gcuid iarratas a athnuachan gach bliain.

An bhfuair tú dhá chárta vótála?

An bhfuair tú dhá chárta vótála?  Más amhlaidh go bhfuair, seol an an dara chárta ar ais chuig Rannóg Chlár na dToghthóirí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo in éineacht le Foirm RFA1 agus í chomhlánaithe.

Foirmeacha i dTeangacha eile

 • Tá eolas faoi Chlár na dToghthóirí ar fáil ar líne anois sna teangacha a leanas:

Araibis; Sínis; Seicis; Béarla; Fraincis; Gearmáinis; Ungáiris; Iodáilis;

Laitvis; Liotuáinis; Polainnis; Portaingéilis; Rómáinis; Rúisis; Slóvaicis; Spáinnis

 • Gliogáil anseo chun an t-eolas a fháil i do theanga féin

   

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites