Mayo County Council logo

Eircode

Eircode is ainm don chóras postchóid nua d’Éirinn, atá seolta ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

Nuair a bhí Eircode á chur i bhfeidhm ar dtús, seoladh litir chuig gach áitreabh a bhfuil daoine ina gcónaí ann.Bhí Eircode an áitribh áirithe sin luaite sa litir don té atá ina chónaí ann.Ina theannta sin, bhí cárta áisiúil ar féidir a tharraingt amach, agus Eircode an tseolta sin scríofa air, faoi iamh leis an litir – bí cinnte go gcoinníonn tú an cárta seo áit a mbeidh tú in ann teacht air go héasca nuair a bheidh sé de dhíth ort.

Is féidir leat Eircode do theachsa a sheiceáil ach gliogáil ar an nasc a leanas:

www.eircode.ie (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo tiomnaithe d’Eircodanna a úsáid ar Chlár na dToghthóirí agus é á choinneáil cothrom le dáta.  Iarraimid ort mar sin d’Eircode a luadh le do sheoladh nuair a bheidh tú ag clárú chun vótáil den chéad uair, má athraíonn tú do sheoladh, nó más mian leat an seoladh atá cláraithe agat faoi láthair a leasú.Má theastaíonn tuilleadh cúnaimh uait is féidir teagmháil a dhéanamh linn san oifig anseo ach ríomhphost a sheoladh chuig registerofelectors@mayococo.ie nó glaoch a chur ar (094) 9047353 / 9047334 / 9047313.

  More Mayo County Council and Local Government Websites