Mayo County Council logo

Toghcháin

Eolas faoi Thoghcháin

Bíonn Toghcháin Áitiúla (toghchán na gComhairleoirí) ar siúl, de ghnáth, gach cúig bliain. Rinneadh na toghcháin áitiúla dheiridh in 2014.

Toghtar 31 comhairleoir do Chomhairle Contae Mhaigh Eo. (Féach ar an liosta reatha de Chomhairleoirí).

Tá an Contae roinnte amach i gceithre thoghcheantar áitiúla lena chinntiú go mbeidh ionadaíocht ag gach cuid den Chontae ar an gComhairle Contae. Toghann na comhaltaí féin Cathaoirleach gach bliain ag Cruinniú Bliantúil na Comhairle. Tá an Cathaoirleach freagrach as a bheith i gceannas ar gach cruinniú den Chomhairle agus gníomhaíonn sé mar phríomhionadaí na Comhairle le linn a dtéarma.

Cé atá i dteideal vótála i dtoghchán áitiúil?

Tá daoine i dteideal clárú chun vótáil i dtoghchán áitiúil don toghcheantar ina gcónaíonn siad de ghnáth nuair a shroicheann siad 18 bliain d’aois. Níl saoránacht Éireannach riachtanach le a bheith i dteideal vótáil i dtoghchán áitiúil.

Fógra Vótála

Forordaíonn an tAire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil an Lá Vótála do Thoghcháin Áitiúla agus tá sé de dhualgas ar an gComhairle ansin fógra a fhoilsiú ina nglaotar ar ainmniúcháin agus a shonraíonn an spriocdháta chun na cáipéisí chomhlánaithe ainmniúcháin a chur faoi bhráid Rúnaí an Chontae nó an Chinn Chomhairimh.

Ainmniú na n-iarrthóirí

Caithfidh iarrthóir do thoghchán áitiúil a bheith ina shaoránach Éireannach agus d’fhéadfadh sé/ sí, é/í féin a ainmniú lena thoghadh. Is féidir le toghthóir ar bith atá ar chlár na dtoghthóirí don toghcheantar ina ndéantar an t-ainmniúchán ainmniúchán a dhéanamh, ach caithfidh an t-iarrthóir a bheannacht a thabhairt don ainmniúchán. 

Stiúradh an Toghcháin

Is é Rúnaí an Chontae an ceann comhairimh atá freagrach as stiúradh an toghcháin.

Nuair a chríochnaítear na hainmniúcháin, déanann sé na socruithe chun an toghchán a dhéanamh, ceapann sé an fhoireann riachtanach, ullmhaíonn sé na páipéir bhallóide agus stiúrann sé agus déanann sé maoirseacht ar chomhaireamh an toghcháin.

Fógraíonn an Ceann Comhairimh torthaí an toghcháin.

Scéim Vótála

Tá “scéim vótála” ag an gComhairle don chontae ina sonraítear an áit is cead do thoghtóirí a vóta a chaitheamh.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites