Mayo County Council logo

Comhairleoirí Contae Mhaigh Eo

Comhairleoirí Contae

Tá roinnt comhairleoirí contae tofa i ngach toghcheantar den chontae.

Liosta iomlán na gcomhairleoirí contae i Maigh Eo, mar aon lena sonraí teagmhála

Íocaíochtaí le Comhairleoirí Contae 2016

Cathaoirligh 

Toghtar cathaoirleach gach bliain ó na comhaltaí tofa le bheith sa chathaoir ar chruinnithe de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Liosta den chathaoirleach reatha agus na hiarchathaoirligh i gContae Mhaigh Eo

Toghcháin

Reáchtáltar toghcháin chun na comhairleoirí a chuideoidh leis an gcontae a rialú a thoghadh.

Gliogáil anseo chun torthaí thoghchán na comhairle contae, 2014, a fheiceáil

Gliogáil anseo chun torthaí thoghchán na comhairle contae, 2009, a fheiceáil

Gliogáil anseo chun torthaí thoghcháin na gcomhairlí baile agus contae, 2004, a fheiceáil

  More Mayo County Council and Local Government Websites