Mayo County Council logo

Cláir Oibre do Chruinnithe

eAgenda

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Is féidir leat anois breathnú ar chláir oibre do chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar líne. Áirítear cáipéisí gaolmhara sna cláir. Teastóidh Microsoft Word nó léitheoir comhoiriúnach le Microsoft Word agus Adobe Reader (Leagan 5 nó níos airde) uait chun breathnú ar na cáipéisí gaolmhara. eAgenda – Clár Oibr Leictreonach (Osclaíonn seo i bhfuinneog nua)

 

 

Cláraithe chun vótáil?

Tuilleadh eolais agus cuardaigh clár na dtoghthóirí anseo

eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre

Tá cláir oibre chruinnithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar fáil ar líne anois. Tá na cáipéisí breise a ghabhann le gach clár oibre faoi iamh leo chomh maith. Chun na cáipéisí ábhartha seo a léamh beidh Microsoft Word nó bogearra eile a léann Microsoft Word de dhíth ort mar aon le Adobe Reader (Leagan 5 nó níos nua). eAgenda - Córas Leictreonach Cláir Oibre (osclaítear fuinneog nua).

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites